TKTK odroczył rozprawę w sprawie przepisów o emeryturach

EKPC| emerytury| FUS| PiS| Trybunał Konstytucyjny

włącz czytnik
TK odroczył rozprawę w sprawie przepisów o emeryturach

Trybunał Konstytucyjny nie odpowiedział we wtorek, czy zgodne z konstytucją są przepisy, które w 2011 r. zmusiły do rozwiązania umowy o pracę tych pracowników, którzy już wcześniej nabyli prawo do emerytury. TK odroczył rozprawę do 26 lipca.

Trybunał Konstytucyjny, który odroczył rozprawę z powodu kłopotów zdrowotnych jednego z pełnomocników TK, miał zbadać przepisy ustawy z 16 grudnia 2010 r., która między innymi znowelizowała ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowelizacja ta przywróciła od 1 stycznia 2011 r. zasadę, że aby uzyskać prawo do emerytury trzeba się zwolnić z pracy, przynajmniej na jeden dzień. W przeciwnym razie emerytom kontynuującym zatrudnienie grozi zawieszenie prawa do emerytury.

Nowelizacja objęła tym wymogiem także tych pracowników, którzy już wcześniej nabyli prawo do emerytury bez konieczności rezygnacji z zatrudnienia. Taką możliwość dawały bowiem przepisy obowiązujące przed 2011 r.

Wniosek w sprawie niekonstytucyjności tego przepisu nowelizacji skierowała do TK grupa senatorów PiS.

Kwestionowany przepis wprowadzając art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS narusza konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych. Jest ponadto sprzeczny z konstytucyjną zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, gdyż rażąco zmienia stan prawny mimo prowadzonej wcześniej polityki państwa.

Zaś wprowadzenie regulacji zmuszającej dotychczas zatrudnionych i równocześnie pobierających emeryturę do rezygnacji z zatrudnienia pod rygorem zawieszenia prawa do emerytury narusza również art. 2 i 64 konstytucji. Natomiast art. 6 nowelizacji w zakresie, w jakim dotyczy osób, które nabyły prawo do emerytury na mocy wcześniejszych przepisów, jest niezgodny z konstytucją oraz art. 1 Protokołu Dodatkowego do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.