TKTK: Senat miał zmienić opłaty w izbach wytrzeźwień, a wprowadza środki przymusu

HFPC| izby wytrzeźwień| przymus bezpośredni| regulamin Senatu| Senat| Trybunał Konstytucyjny| wyrok TK

włącz czytnik
TK: Senat miał zmienić opłaty w izbach wytrzeźwień, a wprowadza środki przymusu
Foto: lubuska.policja.gov.pl

Senat przygotował projekt zmian w przepisach, które mają doprowadzić do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego opłat za pobyt w izbach wytrzeźwień. Ale przy okazji senatorowie chcą wprowadzić do izb nowe środki przymusu oraz zmienić zasady obserwacji osób w nich umieszczonych. [Wyrok w sprawie K 12/11 wydany 3 kwietnia 2012 jest dostępny na internetowej stronie Trybunału Konstytucyjnego - przyp. red. OK]

Jak przypomina Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która opracowała opinię do tego projektu, chodzi o wykonanie wyroku TK, który uznając za niezgodne z Konstytucją przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłat za pobyt w izbach wytrzeźwień, jednocześnie wyznaczył 9 miesięczny okres na odpowiednią zmianę przepisów. Senatorowie proponują nowe uregulowanie zasad obliczania o ściągania tych opłat, ale przy okazji chcą wprowadzić kilka innych zmian w ustawie. Wobec niektórych z tych propozycji autorzy opinii mają wątpliwości. Zdaniem HFPC wchodzi w grę złamanie przez projektodawcę postanowień regulaminu Senatu, zgodnie z którymi projekt ustawy wykonujący orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego oraz wnioski o wprowadzenie poprawek do tego projektu mogą obejmować wyłącznie zmiany zmierzające do wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz ich niezbędne konsekwencje. Tymczasem omawiany projekt obejmuje nie tylko zmianę przepisów dotyczących opłat za pobyt w izbach wytrzeźwień, ale zakłada również wprowadzenie do ustawy licznych innych regulacji związanych z funkcjonowaniem izb wytrzeźwień (m.in. dopuszczenie nowych środków przymusu bezpośredniego stosowanych wobec osób przyjętych do izby wytrzeźwień, wyposażenie izb wytrzeźwień w system monitoringu, czy zniesienie obowiązku umieszczania nieletnich i dorosłych w oddzielnych pomieszczeniach). To zasługuje na krytykę, ze względu na fakt, że projekt normuje wiele istotnych kwestii dotyczących zarówno funkcjonowania izb wytrzeźwień, jak i praw i wolności obywatelskich. W naszej ocenie wszystkie kwestie zawarte w opiniowanym projekcie ustawy, które nie są związane z wykonaniem orzeczenia TK, powinny zostać ujęte w osobnej inicjatywie ustawodawczej – czytamy w opinii.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie dwóch nowych środków przymusu bezpośredniego, które mogą być zastosowane wobec osoby przyjętej do izby wytrzeźwień - przymusowe podanie produktu leczniczego oraz izolację. HFPC zwraca uwagę w opinii, że wprowadzanie możliwości zastosowania nowych środków przymusu bezpośredniego, które ingerują w wolność i integralność fizyczną człowieka, powinno zostać poprzedzone staranną analizą potrzeb w tym zakresie i należycie uzasadnione. Tymczasem uzasadnienie opiniowanego projektu ustawy zupełnie milczy na ten temat. Zdaniem HFPC niepokojące jest także  wprowadzenie możliwości stosowania w izbach wytrzeźwień przymusu bezpośredniego przewidzianego w innych przepisach. - Projektowany przepis jest na tyle nieostry, że nie można zrekonstruować na jego podstawie, jakich środków przymusu bezpośredniego będzie można używać wobec osób przyjętych do izb wytrzeźwień. Nie ma bowiem w obecnym stanie prawnym jednolitego katalogu środków przymusu bezpośredniego – czytamy w opinii Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

lex.pl

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze


Kazimierz | 02-01-13 22:19
Czy ktoś zrobił bilans komunistycznego ustawodawstwa, z którym Polska wciąż nie ma chęci się rozstać? Izby wytrzeźwień, meldunek, dekret Bieruta, nieruchomości żydowskie... Jest pewnie tego więcej, ale ochoty na zmianę - jakby coraz mniej.