TKTrybunał oceniony

CBOS| NIK| RPO

włącz czytnik
Trybunał oceniony

Według ankiety przeprowadzonej przez CBOS we wrześniu zadowolenie z funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego deklaruje ponad dwie piąte ankietowanych (42%), niewielu deklaruje niezadowolenie (12%), a blisko połowa (46%) nie ma na jego temat opinii.Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich dobrze ocenia niespełna dwie piąte badanych (38%, wzrost o 3 punkty), co siódmy (14%) wyraża dezaprobatę, a niemal połowowa (48%) nie umie ustosunkować się do pracy RPO.

Notowania Najwyższej Izby Kontroli nie zmieniły się w ciągu ostatniego półrocza. Dwie piąte Polaków (40%) pozytywnie ocenia jej pracę, a co szósty (17%) ją krytykuje. Podobnie jak w przypadku wyżej wymienionych instytucji, także na temat funkcjonowania NIK znaczna grupa respondentów (43%) nie ma wyrobionej opinii.

                                                                   

 

Ocena/Okres

 
 

I’07

 

 

 
 

V’07

 

 

 
 

IX’07

 

 

 
 

I’08

 

 

 
 

V’08

 

 

 
 

IX’08

 

 

 
 

III’09

 

 

 
 

IX’09

 
 

III’10

 

 

 
 

IX’10

 

 

 
 

III’11

 

 

 
 

IX

 

’11

 

 

 
 

Zmiany

 

 

 
 

Dobra

 
 

46

 
 

50

 
 

50

 
 

56

 
 

53

 
 

45

 
 

48

 
 

44

 
 

42

 
 

44

 
 

42

 
 

42

 
 

0

 

 

 
 

Zła

 
 

11

 
 

13

 
 

12

 
 

11

 
 

11

 
 

15

 
 

14

 
 

13

 
 

17

 
 

10

 
 

11

 
 

12

 
 

+1

 
 

Trudno powiedzieć

 
 

43

 
 

37

 
 

38

 
 

33

 
 

36

 
 

39

 
 

38

 
 

43

 
 

41

 
 

46

 
 

47

 
 

46

 
 

–1

 

 

 

 

      

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.