TKTS UE: można stracić prawo do kierowania pojazdami w innym państwie UE

Austria| bezpieczeństwo komunikacyjne| Niemcy| prawo jazdy| środki odurzjące| TSUE

włącz czytnik
TS UE: można stracić prawo do kierowania pojazdami w innym państwie UE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 23 kwietnia orzekł, że inne państwo członkowskie może odmówić posiadaczowi prawa jazdy uprawnienia do kierowania pojazdem na jego terytorium po popełnieniu tam wykroczenia drogowego powodującego niezdolność tego posiadacza do kierowania. Nie można jednak odmówić tego uprawnienia bezterminowo, a warunki jego odzyskania muszą być zgodne z zasadą proporcjonalności.

Sevda Aykul jest obywatelką austriacką, która mieszka w Austrii, niedaleko granicy niemieckiej. Przeprowadzona w następstwie kontroli policji w Niemczech analiza próbki krwi wykazała, że S. Aykul kierowała pod wpływem konopi indyjskich i że zażywa ona tego środka odurzającego przynajmniej okazjonalnie. Organy niemieckie uznały następnie, że S. Aykul nie jest w stanie oddzielić kierowania pojazdem od zażywania środków odurzających i wobec tego jest niezdolna do kierowania pojazdami o napędzie silnikowym. W konsekwencji S. Aykul została pozbawiona uprawnienia do kierowania w Niemczech na podstawie jej austriackiego prawa jazdy. Została ona poinformowana, że może odzyskać uprawnienie do kierowania w Niemczech, okazując opinię medyczno-psychologiczną wymagającą udowodnienia, na zasadach ogólnych, wstrzemięźliwości od jakiegokolwiek spożycia środków odurzających przez okres roku.

Natomiast w Austrii S. Aykul nadal była uważana za zdolną do kierowania pojazdami o napędzie silnikowym i zachowała zatem swoje prawo jazdy. Organy austriackie podejmują bowiem działania jedynie, jeśli niezdolność do kierowania ze względu na zażycie środków odurzających jest medycznie stwierdzona lub jeśli występują oznaki pozwalające podejrzewać uzależnienie od tych środków. Tymczasem zgodnie z protokołem sporządzonym przez niemieckiego lekarza, który pobrał próbkę krwi, S. Aykul nie wykazywała żadnych wyraźnych oznak pozostawania pod wpływem środków odurzających.

S. Aykul wniosła sprawę do Verwaltungsgericht Sigmaringen (sądu administracyjnego w Sigmaringen, Niemcy) w celu zaskarżenia niemieckiej decyzji administracyjnej, na mocy której odmówiono jej prawa do posługiwania się jej austriackim prawem jazdy w Niemczech. Zdaniem S. Aykul wyłącznie organy austriackie są właściwe do stwierdzenia, czy jest ona nadal zdolna do kierowania pojazdami o napędzie silnikowym. W tych okolicznościach Verwaltungsgericht skierował do Trybunału Sprawiedliwości pytanie, czy wynikający z dyrektywy 2006/126 w sprawie praw jazdy1 obowiązek wzajemnego uznawania praw jazdy[1] stoi na przeszkodzie zaskarżonej decyzji.

W ogłoszonym dzisiaj wyroku Trybunał odpowiedział, że dyrektywa w sprawie praw jazdy nie stoi na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie, na którego terytorium posiadacz wydanego w innym państwie członkowskim prawa jazdy przebywa tymczasowo, odmówiło uznania ważności tego prawa jazdy ze względu na zachowanie się posiadacza w sposób noszący znamiona naruszenia na tym terytorium po wystawieniu prawa jazdy i które to zachowanie, zgodnie z prawem krajowym pierwszego państwa członkowskiego, powoduje niezdolność do kierowania pojazdami o napędzie silnikowym.

Poprzednia 123 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.