TKUkraina: Sąd UE stwierdził nieważność zamrożenia środków finansowych byłym premierom

Edward Stawickij| Komisja Europejska| Mykoła Azarow| Rada Unii Europejskiej| Sąd Unii Europejskiej| Siergiej Arbuzow| Siergiej Klujew| Trybunał Sprawiedliwości UE| Ukraina| zamrożenie aktywów

włącz czytnik
Ukraina: Sąd UE stwierdził nieważność zamrożenia środków finansowych byłym premierom

28 stycznia 2016 r. Sąd Unii Europejskiej stwierdził nieważność zamrożenia środków finansowych pięciu Ukraińców, w tym Mykoły Janowycza Azarowa i Siergieja Arbuzowa, byłych premierów Ukrainy, za okres od dnia 6 marca 2014 r. do dnia 5 marca 2015 r., gdyż nie można uznać osoby za odpowiedzialną za sprzeniewierzenie funduszy z tego jedynie powodu, że jest ona objęta dochodzeniem wstępnym w państwie trzecim, a Rada nie wie, jakie czyny są zarzucane tej osobie w ramach tego dochodzenia.

Wyroki w sprawach T-331/14 Mykoła Janowycz Azarow/Rada, T-332/14 Ołeksij Mykołajłowicz Azarow/Rada, T-341/14 Siergiej Klujew/Rada, T- 434/14 Siergiej Arbuzow/Rada, T-486/14 Edward Stawickij/Rada

W odpowiedzi na kryzys ukraiński, który rozpoczął się pod koniec 2013 r., Rada zdecydowała, w dniu 5 marca 2014 r., zamrozić środki finansowe i zasoby gospodarcze osób wskazanych jako odpowiedzialne za defraudację ukraińskich funduszy państwowych. Mykoła Janowycz Azarow i Siergiej Arbuzow, którzy kolejno zajmowali stanowisko premiera Ukrainy do lutego 2014 r., jak również syn M. Azarowa (Ołeksij Mykołajłowicz Azarow) i dwaj inni Ukraińcy (Siergiej Klujew, brat byłego szefa kancelarii prezydenta Ukrainy i Edward Stawickij, były minister Ukrainy ds. paliw i energii) zostali na okres od dnia 6 marca 2014 r. do dnia 5 marca 2015 r. umieszczeni w wykazie osób, do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych z tego powodu, że byli na Ukrainie objęci wstępnym dochodzeniem w związku z udziałem w przestępstwach związanych ze sprzeniewierzeniem ukraińskich środków publicznych i ich nielegalnym przesyłaniem poza Ukrainę. Tych pięciu Ukraińców wystąpiło do Sądu o stwierdzenie nieważności umieszczenia ich w wykazie1.

Dzisiejszymi wyrokami Sąd uwzględnił skargi pięciu Ukraińców i stwierdził nieważność zamrożenia aktywów w okresie od dnia 6 marca 2014 r. do dnia 5 marca 2015 r.

Sąd stwierdził, że podobnie jak w sprawie Portnow2 Rada wskazała pięciu Ukraińców jako odpowiedzialnych za defraudacje funduszy wyłącznie na podstawie pisma biura prokuratora generalnego Ukrainy z dnia 3 marca 2014 r., w którym wskazano, że dochodzenia wszczęte wobec tych osób „pozwoliły na wykazanie faktu sprzeniewierzenia funduszy publicznych na znaczne kwoty i późniejszego nielegalnego przesłania tych funduszy poza terytorium Ukrainy”. Sąd uznał, że pismo to nie dostarcza żadnej dokładnej informacji dotyczącej czynów konkretnie zarzuconych pięciu Ukraińcom ani ich odpowiedzialności.

Poprzednia 12 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.