Państwo35 Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności

włącz czytnik
35 Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności

W dniach 23 – 26 września miała miejsce 35 Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności.

Honorowy patronat nad 35. Międzynarodową Konferencją Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności
objęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Organizację tegorocznej, 35. Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności powierzono polskiemu organowi ds. ochrony  danych osobowych podczas 34. Konferencji, której gospodarzem w 2012 r. był Urząd  ds. Regulacji i Kontroli Danych Osobowych (URCDP) w Urugwaju.

Dni 23 i 24 września poświęcone były obradom zamkniętym. Rezultatem tych spotkań jest osiem rezolucji oraz Deklaracja Warszawska.

Rezolucja dotycząca profilowania użytkowników Internetu wskazuje na konieczność ograniczenia do niezbędnego minimum pozyskiwania z różnych źródeł informacji o jednostkach. Uczestnicy Konferencji podkreślili również niebagatelną rolę informowania użytkowników o tym, że podlegają profilowaniu, nawet w przypadku, gdy profilowanie odbywa się na podstawie powszechnie dostępnych źródeł.

Rezolucja w sprawie jawności praktyk w zakresie ochrony danych osobowych zwraca szczególną uwagę na konieczność informowania - w jasny i przystępny sposób – kto i w jakim celu, gromadzi dane osobowe, jak można się z nim kontaktować oraz jakie są sposoby żądania dostępu do danych lub ich poprawienia. Wskazuje, że osoby, których dane są gromadzone, powinny być w sposób zrozumiały informowane o obowiązującej w danym podmiocie polityce prywatności.

Rezolucja w sprawie śledzenia w sieci i ochrony prywatności odnosi się do powszechnego w zasadzie zjawiska śledzenia zachowań użytkowników sieci. Według uczestników konferencji stanowi to zagrożenie dla  prywatności i stwarza możliwość budowania profili Internautów. Zaapelowano by wszyscy interesariusze, w tym rządy, organizacje międzynarodowe oraz dostawcy usług zapewnili, że ochrona prywatności będzie traktowana bardziej priorytetowo przy projektowaniu i zapewnianiu usług społeczeństwa informacyjnego w przyszłości.

Rezolucja w sprawie edukacji cyfrowej dla wszystkich - podkreśla konieczność zapewnienia - zarówno konsumentom, jaki i przedsiębiorcom, dostępu do informacji związanych z technologiami cyfrowymi w celu podniesienia ich świadomości przy korzystaniu z nowych technologii.

Rezolucja na rzecz zapewnienia ochronie danych osobowych i prywatności ochrony prawnej w prawie międzynarodowym. Wskazano konieczność stworzenia wiążącego międzynarodowego porozumienia w sprawie ochrony danych, które zabezpiecza prawa człowieka, chroniąc prywatność, dane osobowe i integralność sieci oraz zwiększa przejrzystość przetwarzania danych, osiągając przy tym równowagę między poszanowaniem bezpieczeństwa a interesami gospodarczymi. Rezolucja zakłada dążenie do stworzenia standardów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, które miałyby zasięg globalny.

Poprzednia 12 Następna

Państwo,Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.