PaństwoKomitet Helsiński o Prawie o zgromadzeniach

włącz czytnik
Komitet Helsiński o Prawie o zgromadzeniach
Manifestacja KOD 11 listopada 2016 - Plac Narutowicza w Warszawie. Foto: P. Rachtan

W okresach między wyborami powszechnymi, gdy zawodzą inne mechanizmy kontroli władzy publicznej, wolności polityczne takie jak wolność słowa, stowarzyszeń i pokojowych zgromadzeń stanowią ostatnie narzędzie kontroli oraz wyrażania krytyki działań władzy przez społeczeństwo.

Obecna nowelizacja ustawy Prawo o zgromadzeniach godzi w istotę wolności pokojowych zgromadzeń. Tworzy bowiem hierarchię, na czele której stawia zgromadzenia organizowane przez organy władzy publicznej.

Komitet Helsiński w Polsce przypomina, że prawa i wolności człowieka są przynależne jednostce a nie władzy. Odwrócenie tej zasady prowadzi do zaprzeczenia ich sensu i logiki. Na władzy spoczywa jedynie i aż obowiązek nieingerowania w wolność jednostki oraz zapewnienia możliwości korzystania z niej w jak najszerszym stopniu.

Warszawa, 2 grudzień 2016 r.

Członkowie Komitetu Helsińskiego w Polsce : Halina Bortnowska - Dąbrowska, Teresa Bogucka, Jerzy Ciemniewski, Janusz Grzelak, Jacek Kurczewski, Ewa Łętowska, Wojciech Maziarski, Michał Nawrocki, Danuta Przywara

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.