PaństwoStanowisko organizacji pozarządowych w sprawie zmiany Prawa o zgromadzeniach

Europejska konwencja Praw Człowieka| prawo o zgromadzeniach| Sejm| Senat RP| Trybunał Konstytucyjny| wolność wyrażania poglądów| związki wyznaniowe

włącz czytnik
Stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie zmiany Prawa o zgromadzeniach
Warszawa, Krakowskie Przedmieście, 19 października 2016. Foto: P. Rachtan

2 grudnia 2016 Sejm RP uchwalił ustawę nowelizującą Prawo o zgromadzeniach. W trakcie prac nad ustawą całkowicie zignorowano głos organizacji obywatelskich odmawiając zorganizowania wysłuchania publicznego w sprawie zmian, które będą miały wpływ na każdego obywatela i mieszkańca Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa wprowadza pierwszeństwo zgromadzeń cyklicznych oraz demonstracji organizowanych przez instytucje państwowe oraz związki wyznaniowe. Stanowi to zaprzeczenie obywatelskiego charakteru konstytucyjnej wolności zgromadzeń i może stanowić narzędzie służące do nadużycia władzy przez władzę publiczną.

W świetle Konstytucji i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka kluczowym czynnikiem dla oceny legalności zgromadzenia jest jego pokojowy charakter, a nie znaczna częstotliwość czy charakter organizatora (np. organ państwa lub związek wyznaniowy). Obowiązujące obecnie przepisy są w stanie skutecznie zabezpieczyć porządek publiczny oraz bezpieczeństwo samych protestujących. Świadczy o tym m.in. przebieg zgromadzeń, które odbyły się 11 listopada 2016 r. w Warszawie.

Z tego względu całkowicie zbędne są również proponowane normy rozgraniczające o co najmniej 100 metrów dwie demonstracje odbywające się w tym samym czasie w niewielkiej odległości od siebie. Takie rozwiązanie może doprowadzić do sytuacji, kiedy kontrmanifestacja straci kontakt z główną manifestacją, a tym samym zaburzona zostanie wolność publicznego wyrażania poglądów.

Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny „wolność zgromadzeń pełni funkcję stabilizacyjną w odniesieniu do istniejącego ładu społecznego oraz politycznego, a przede wszystkim w stosunku do mechanizmu przedstawicielskiego. Jest formą aktywnego udziału obywateli w życiu państwa i przez to troski o dobro wspólne”.

Nie ma naszej zgody na arbitralne i nieuzasadnione ograniczenia wolności obywatelskich. Decyzja co do ich ograniczenia musi wypływać z silnych przesłanek bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Dziś nie ma takiego zagrożenia, a proponowana zmiana wydaje się być podyktowana względami politycznymi i wygodą władzy publicznej. Dlatego też stanowczo sprzeciwiamy się instrumentalnemu ograniczaniu naszych praw i wolności na potrzeby władzy politycznej.

Apelujemy do Senatorów RP o zatrzymanie dalszych prac na tą ustawą i odrzucenie jej w całości.

Jednocześnie zwracamy się do Prezydenta RP o skorzystanie z prawa weta wobec tej ustawy, jeśli zostałaby przyjęta przez parlament.

 1. Amnesty International Polska
 2. Aspekty. Fundacja na rzecz rozwoju językoznawstwa komputerowego, logiki i badań nad językiem
 3. Centrum Inicjatyw Obywatelskich
 4. Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe
 5. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
 6. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 7. Federacja Małopolska Pozarządowa
 8. Federacja Polskie Lobby Kobiet
 9. Fundacja Aktywności Lokalnej
 10. Fundacja Autonomia
 11. Fundacja  Biuro  Inicjatyw  Społecznych
 12. Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA
 13. Fundacja Centrum Badań Migracyjnych
 14. Fundacja Centrum Cyfrowe
 15. Fundacja Dialog-Pheniben
 16. Fundacja dla Polski
 17. Fundacja Dzika Polska
 18. Fundacja e-Państwo
 19. Fundacja Frank Bold
 20. Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR
 21. Fundacja im. Bronisława Geremka
 22. Fundacja im. Izabeli Jarugi – Nowackiej
 23. Fundacja im. Stefana Batorego
 24. Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
 25. Fundacja Inna Przestrzeń
 26. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
 27. Fundacja Instytut Studiów Strategicznych
 28. Fundacja Kobieca eFKa
 29. Fundacja „Korony Drzew” – dobre życie po 50
 30. Fundacja Kultura Liberalna
 31. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie 
 32. Fundacja Machina Fotografika
 33. Fundacja Merkury
 34. Fundacja MY Pacjenci
 35. Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych
 36. Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER
 37. Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
 38. Fundacja Niech Się...Dzieje
 39. Fundacja Normalne Miasto – Fenomen
 40. Fundacja Ocalenie
 41. Fundacja Otwarty Kod Kultury
 42. Fundacja Panoptykon
 43. Fundacja Partners Polska
 44. Fundacja Phan Bde
 45. Fundacji Pokolenia
 46. Fundacja Pole Dialogu
 47. Fundacja Polskie Forum Migracyjne
 48. Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
 49. Fundacja Proaktywni
 50. Fundacja Przestrzeń Kobiet
 51. Fundacja Rodzić po Ludzku
 52. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 53. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 54. Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO
 55. Fundacja Strefa Kobiet
 56. Fundacja Szkoła Liderów
 57. Fundacja Szkoła z Klasą
 58. Fundacja SYNAPSIS
 59. Fundacja Śnieżki Twoja Szansa
 60. Fundacja Trans-Fuzja
 61. Fundacja TUS
 62. Fundacja Tu obok
 63. Fundacja Violet Kiwi
 64. Fundacja Wiedza Lokalna
 65. Fundacja Wolność od Religii
 66. Fundacja Wolontariat Równości
 67. Głosy Przeciw Przemocy
 68. Grupa nieformalna Obywatele RP
 69. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 70. Inicjatywa na Rzecz Zwierząt BASTA!
 71. INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa
 72. Instytut Globalnej Odpowiedzialności
 73. Instytut Spraw Obywatelskich
 74. Instytut Spraw Publicznych
 75. Kampania Przeciw Homofobii
 76. Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa
 77. Kobiety Nauki - Polska Sieć Kobiet Nauki
 78. Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym KROK DALEJ
 79. Ochotnicza Straż Pożarna "Szczecin"
 80. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 81. Organizacja Studencka Queer UW
 82. Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 83. Polski Instytut Credit Management
 84. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznes
 85. Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu
 86. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
 87. Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
 88. Pozarządowe Centrum Rozwoju Społecznego 
 89. Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
 90. Pro Humanum - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 91. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 92. Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach
 93. Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 94. Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
 95. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides
 96. Stowarzyszenie BORIS
 97. Stowarzyszenie Dialog Społeczny
 98. Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK
 99. Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne Ręką Dzieło
 100. Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia"
 101. Stowarzyszenie Ekspedycja w głąb kultury
 102. Stowarzyszenie Empatia
 103. Stowarzyszenie Europejskie Ugrupowanie  na Rzecz Edukacji  i Kreowania Aktywności
 104. Stowarzyszenie Homo Faber
 105. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
 106. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
 107. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 108. Stowarzyszenie Koalicja Karat
 109. Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk
 110. Stowarzyszenie Kongres Kobiet.
 111. Stowarzyszenie Klon/Jawor
 112. Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna
 113. Stowarzyszenie Krasnostawski Ruch Ekologiczny "VIRIDIS"
 114. Stowarzyszenie Kultura Równości
 115. Stowarzyszenie Magurycz
 116. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
 117. Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy "Polis"
 118. Stowarzyszenie Na Górze
 119. Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian"
 120. Stowarzyszenia na rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności”
 121. Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Podlaskiej DRUMLA.
 122. Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT
 123. Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Oświatowa
 124. Stowarzyszenia „Nikoś"
 125. Stowarzyszenie Nowoczesność dla Rozwoju
 126. Stowarzyszenia Obywatele Solidarnie w Akcji
 127. Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko”
 128. Stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
 129. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
 130. Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska
 131. Stowarzyszenie Projekt: Polska
 132. Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze M.O.S.T.
 133. Stowarzyszenie "Ster Na Demokrację"
 134. Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo
 135. Stowarzyszenie Willa Decjusza
 136. Stowarzyszenie Wyspa Słodowa 7
 137. Stowarzyszenie "ŻUŁAWY GDANSKIE"
 138. Towarzystwo dla Natury i Człowieka
 139. Towarzystwo Dziennikarskie
 140. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
 141. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody
 142. Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców
 143. Świdnicka Masa Krytyczna - Świdnik Miasto Dla Rowerów
 144. Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
 145. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
 146. Związek Nauczycielstwa Polskiego

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.