PaństwoPolicja: 7,2 tys. kontroli operacyjnych w 2014 r.

CBŚP| kontrola operacyjna| Mirosław Schossler| MSW| policja

włącz czytnik
Policja: 7,2 tys. kontroli operacyjnych w 2014 r.

Ponad 7,2 tys. kontroli operacyjnych, głównie podsłuchów, przeprowadziła policja w 2014 r. To najwięcej od 2010 r. - wynika z przedstawionej sejmowej komisji w środę informacji MSW. Policja podkreśla jednak, że taka liczba nie oznacza, że tyle osób podsłuchiwano.

Pierwszy zastępca komendanta głównego policji nadinsp. Mirosław Schossler przedstawił w środę posłom z komisji spraw wewnętrznych informację o działalności policji w roku 2013 i 2014 w zakresie stosowania kontroli operacyjnej, czyli głównie podsłuchów, oraz w zakresie sięgania po informacje stanowiące tajemnicę bankową lub ubezpieczeniową.

W 2014 r. organy policji zarejestrowały 7975 wniosków i zarządzeń o zastosowanie kontroli operacyjnej. W 2013 r. było ich 6814, w 2012 r. - 5995, w 2011 r. - 7370, w 2010 r. - 8339. W 2014 r. 32 wnioskom nie nadano dalszego biegu "ze względu na ustanie przyczyn stosowania kontroli operacyjnej" (np. śmierć osoby); w 2013 r. takich przypadków było 29.

Ogółem w 2014 r. zarządzono 7215 kontroli operacyjnych przeprowadzonych przez policję, podczas gdy w 2013 r. było ich 6540, w 2012 r. - 5724, w 2011 r. - 6807, zaś w 2010 r. - 8053.

W 2014 r. 6257 kontroli przeprowadzono w tzw. trybie zwykłym. W takich przypadkach sąd okręgowy zarządzał kontrolę operacyjną na pisemny wniosek komendanta głównego, wojewódzkiego lub komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora generalnego lub okręgowego. W 2013 r. w trybie zwykłym zarządzono 4927 kontroli operacyjnych.

958 kontroli operacyjnych zarządzono w 2014 r. w przypadkach niecierpiących zwłoki. Wówczas kontrolę operacyjną na okres pięciu dni zarządza policja po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, z jednoczesnym zwróceniem się do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia. W 2013 r. w tym trybie zarządzono 932 kontrole operacyjne.

Zgodnie z ustawą o policji kontrolę operacyjną zarządza się na nie dłużej niż trzy miesiące. Jeżeli nie ustały przyczyny kontroli, sąd może ją przedłużyć na maksymalnie trzy kolejne miesiące; dzieje się to na wniosek policji złożony za zgodą prokuratury. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli pojawiły się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, sąd znów może wydać postanowienie o dodatkowym przedłużeniu kontroli operacyjnej (na czas oznaczony).

Poprzednia 12 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.