PaństwoPolskie prawo nie dla niepełnosprawnych

czynne prawo wyborcze| dyskryminacja| Irena Lipowicz| Kazimierz Czaplicki| Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych| RPO| Rządowe Centrum Legislacji| Stefan Jaworski| Witold Gintowt-Dziewiałtowski

włącz czytnik
Polskie prawo nie dla niepełnosprawnych

Międzynarodowe standardy nakazują udostępnianie przepisów prawa także osobom niepełnosprawnym. W Polsce jest z tym kłopot, bo nawet podpisana przez nasze państwo konwencja w tej sprawie nie została opublikowana w formie odpowiedniej dla osób z niepełnosprawnościami.

Wystąpienie w tej sprawie skierowała do prezesa Rządowego Centrum Legislacji rzecznik praw obywatelskich.

Prof. Irena Lipowicz przypomina, że 25 października 2012 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych. I sygnalizuje w swoim wystąpieniu, że wbrew postanowieniom Konwencji, których wdrożenie powinno być jednym z celów polityki rządu, treść tego dokumentu nie jest udostępniona w formie odpowiedniej dla osób z niepełnosprawnościami.

Zdaniem Rzecznika, brak działań instytucji publicznych polegających na zapewnieniu odpowiednich informacji o prawach przysługujących osobom z niepełnosprawnościami może być przejawem dyskryminacji tych osób w rozumieniu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

- W ocenie Rzecznika należy niezwłocznie rozpocząć dostosowywanie do potrzeb osób niepełnosprawnych formatów aktów prawnych publikowanych na stronie internetowej Dzienników Urzędowych, w szczególności tekstu Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Rzecznik praw obywatelskich zwraca się do szefa RCL z prośbą o przedstawienie stanowiska i poinformowanie o planowanych działaniach w omawianym zakresie.

Lex.pl

Od Redakcji OK:

5 lutego w Biurze RPO odbyło się seminarium eksperckie na temat głosowania osób starszych i osób z niepełnosprawnościami połączone z prezentacją wydanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r. raportu pt. „Gwarancje korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami”.

Raport zawiera wyniki rozbudowanych badań socjologicznych, analizę przepisów prawa polskiego i międzynarodowego oraz wnioski i rekomendacje obejmujące pożądane zmiany legislacyjne i kwestie organizacyjne. Raport zaprezentowali jego autorzy – dr Jarosław Zbieranek, ekspert Centrum Studiów Wyborczych UMK oraz Anna Błaszczak z Biura RPO. W dyskusji ekspertów wzięli udział: Minister Kazimierz W. Czaplicki, Szef Krajowego Biura Wyborczego,  prof. Andrzej Sokala, Szef Centrum Studiów Wyborczych i prorektor UMK, Witold Gintowt-Dziewiałtowski, Senator RP oraz Stefan Jan Jaworski, Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.