ŚwiatETS: decyzja Komisji w sprawie pomocy państwa węgierskiego spółce MOL jest nieważna

ETS| Komisja Europejska| konkurencja| MOL| opłata eksploatacyjna| pomoc państwa| Węgry| wydobycie węglowodorów

włącz czytnik
ETS: decyzja Komisji w sprawie pomocy państwa węgierskiego spółce MOL jest nieważna
Foto: mol.hu

12 listopada Sąd Unii Europejskiej stwierdził nieważność decyzji Komisji w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Węgry spółce naftowej MOL. Nie ma elementów wskazujących na to, że spółka ta była traktowana w sposób bardziej przychylny niż jej konkurenci pod względem zapłaty opłat eksploatacyjnych.

MOL jest węgierską spółką naftowo-gazową, która wydobywa węglowodory między innymi na Węgrzech.

Na podstawie węgierskiej ustawy o górnictwie spółki górnicze będące w posiadaniu zezwolenia na eksploatację muszą płacić państwu opłatę eksploatacyjną za wydobycie węglowodorów, ropy naftowej i gazu ziemnego. Do 2008 r. stawka opłaty była ustalona co do zasady w wysokości 12% wartości ilości wydobytych minerałów.

We wrześniu 2005 r. MOL złożyła wniosek o przedłużenie prawa użytkowania górniczego dwunastu pól węglowodorów będących przedmiotem zezwolenia na eksploatację i na których nie rozpoczęła jeszcze wydobycia. Umową podpisaną w grudniu 2005 r. MOL i państwo węgierskie przedłużyły o pięć lat ostateczny termin rozpoczęcia wydobycia na tych dwunastu polach i ustaliły opłatę za przedłużenie, której kwota – zgodnie z ustawą o górnictwie – musi być wyższa od kwoty stawki podstawowej, za każdy rok z pięciu lat według stawek mieszczących się między 12,24 a 12,6%. Ponadto strony rozciągnęły na okres piętnastu lat zastosowanie tej opłaty do wszystkich pól górniczych MOL, które były już eksploatowane na podstawie zezwolenia na eksploatację, to jest 44 pól węglowodorów oraz 93 pól gazu, co stanowi w odniesieniu do tych pól podwyższoną opłatę eksploatacyjną. Ponadto w umowie przewidziano zapłatę opłaty jednorazowej w wysokości 20 mld forintów węgierskich (około 68 mln EUR).

W 2007 r. ustawa o górnictwie została znowelizowana i stawka opłaty eksploatacyjnej została podwyższona zasadniczo do 30% ze skutkiem od dnia 8 stycznia 2008 r. Niemniej jednak ta podwyżka nie znalazła zastosowania do pól górniczych MOL, w stosunku do których nadal obowiązywały stawki ustalone w umowie z 2005 r.

W czerwcu 2010 r. Komisja wydała decyzję, w której stwierdziła, że ustalenie w umowie 2005 r. opłaty eksploatacyjnej w stosunku do MOL w połączeniu z podwyżką opłaty eksploatacyjnej mającej zastosowanie do jej konkurentów stanowi pomoc państwa niezgodną ze wspólnym rynkiem. Komisja wezwała zatem Węgry, by odzyskały od MOL tę pomoc, która wynosiła 28 444,7 mln forintów (około 96,6 mln EUR) w 2008 r. oraz 1942,1 mln forintów (około 6,6 mln EUR) w 2009 r.

Poprzednia 123 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.