ŚwiatRada Praw Człowieka ONZ przedstawiła rekomendacje dla Polski

aborcja| Dominika Bychawska-Siniarska| LGBT| mowa nienawiści| Rada Praw Człowieka ONZ| tajne więzienia CIA

włącz czytnik
Rada Praw Człowieka ONZ przedstawiła rekomendacje dla Polski
Debata Rady Praw Człowieka. Foto: Wikimedia Commons

Podczas obrad w Genewie Rada Praw Człowieka ONZ oceniła Polskę pod kątem przestrzegania praw człowieka w ramach tzw. Powszechnego Przeglądu Okresowego Praw Człowieka (Universal Periodic Review, UPR). Polska otrzymała od Rady aż 124 zalecenia.

Powszechny Okresowy Przegląd Rady Praw Człowieka ONZ  służy kontroli przestrzegania praw człowieka w poszczególnych krajach. Mechanizmowi temu podlegają wszystkie państwa członkowskie ONZ. Kraje poddane są przeglądowi raz na cztery lata. Polska przechodziła powszechny przegląd po raz pierwszy w 2008 r.

Podczas posiedzenia przedstawiciele rządów 43 państw zgłosili rekomendacje dla Polski, w tym m.in.: zmianę prawa karnego w celu rozciągnięcia przestępstwa mowy nienawiści na kwestię płci i orientacji seksualnej, przyspieszenie postępowań sądowych oraz skrócenie czasu tymczasowego aresztowania.

Zdaniem Rady Polska powinna również podjąć kroki w celu uwrażliwienia policji na przestępstwa na tle nienawiści rasowej i etnicznej oraz antysemityzmu, a także poprawienia sytuacji LGBT, w szczególności w zakresie uregulowania związków jednopłciowych.

Inna rekomendacja głosi, że Polska powinna też zagwarantować Polkom możliwość skorzystania z legalnej aborcji w zgodzie z obowiązującym w tej kwestii prawem oraz precyzować, kiedy kobiecie przysługuje prawo do aborcji ciąży zagrażającej jej życiu lub zdrowiu.

Rada rekomenduje również ratyfikację Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz Konwencję o ochronie praw migrujących pracowników i członków ich rodzin. Rada Praw Człowieka apeluje też o większą przejrzystość w prowadzeniu śledztwa w sprawie domniemanych tajnych więzień CIA w Polsce. Wśród innych propozycji znalazło się również wykreślenie z kodeksu karnego przepisu mówiącego o odpowiedzialności karnej za zniesławienie oraz zapewnienie dostępu do edukacji wszystkim obywatelom, szczególnie dzieciom pochodzącym z mniejszości narodowych, w tym romskiej.

W odpowiedzi na rekomendacje przedstawiciele rządu Polski wskazali m.in., że podejmują działania w celu poprawienia wydajności wymiaru sprawiedliwości.

Podkreślono znaczące skracanie się okresu tymczasowego aresztowania oraz długości postępowań. Odniesiono się również do kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz zwiększającej się roli kobiet w życiu ekonomicznym i społecznym. W odniesieniu do kwestii wolności słowa podkreślono, iż w 2010 r. Kodeks karny został znowelizowany – zmniejszono karę za zniesławienie.

Poprzednia 12 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze


Konrad | 19-06-12 13:08
Rząd polski, politycy, media bardzo interesują się przestrzeganiem praw człowieka poza granicami kraju. Natomiast naruszanie praw człowieka w Polsce jest objęte zmową milczenia rządzących i mediów, w myśl zasady problem nie poruszany to go nie ma. Dobrze, że są organizacje międzynarodowe i w ich ocenie sytuacja w Polsce nie wygląda tak różowo. Niestety, ich siła oddziaływania jest niewielka lub żadna.