ŚwiatStrasburg: państwa mają chronić życie także pozytywnie

Alicja Tysiąc| Bułgaria| Czeczenia| ETPC| Europejska konwencja Praw Człowieka| Nencheva| obowiązki państwa| prawo do życia| Rosja| system opieki medycznej

włącz czytnik

Jak odnieść się na tym tle do kolejnych informacji o zawirowaniach w NFZ? Odpowiedź może być bardzo niepokojąca dla państwa polskiego: tak – jeżeli chociaż jeden pacjent straci życie lub jego życie będzie bezpośrednio zagrożone w wyniku de facto administracyjnych i biurokratycznych trudności z dostępem do gwarantowanych świadczeń medycznych, to w grę może wejść konwencyjna odpowiedzialność Polski za naruszenie prawa do życia.

Działalność orzecznicza Trybunału Praw Człowieka jest nie do przecenienia. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w momencie jej sporządzenia w 1950 r., mogła stać się kolejną pustą deklaracją pełną szlachetnych frazesów. To Trybunał nadaje treść ideom takim jak "prawo do życia". To Trybunał przewalcza bezpośrednią skuteczność tych idei w urzędach, zakładach karnych i szpitalach. To Trybunał wreszcie wyznacza praktyczne, a nie iluzoryczne standardy demokratycznego państwa prawa. I należy mu się za to owacja na stojąco.
Lex.pl

Poprzednia 123 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.