TKETPC w Strasburgu: Polska na 6 miejscu (od tyłu)

Bratza| ETPC| Konwencja

włącz czytnik
ETPC w Strasburgu: Polska na 6 miejscu (od tyłu)
Sir Nicolas Bratza, Prezes ETPC. Foto: Council of Europe

Podczas uroczystej inauguracji roku sądowego w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, w której wziął udział prezes polskiego Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński, przedstawiono bilans roku 2011.

Sir Nicolas Bratza, prezes Trybunału (od 4 listopada 2011), prezentując doroczny "Raport z działalności ETPC" powiedział, że 30 tysięcy spraw, które czekają w Trybunale to dowód nie tyle strukturalnych trudności izby, ile świadectwo kłopotów poszczególnych krajów ze stosowaniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Sir Bratza podkreślił też, że „niezależność i autorytet Trybunału nie mogą być pomniejszone” oraz „że ewentualne krytyki ze strony państw (europejskich) muszą opierać się o argumentację racjonalną, a nie emocje i przesadę”. Prezes ETPC przedstawił też środki, podjęte przez kancelarię Trybunału dla poprawy jego skuteczności, zwłaszcza system wstępnego „filtrowania” skarg oraz politykę priorytetów, czyli wybierania w pierwszej kolejności takich spraw, których rozstrzygnięcie może mieć decydujący wpływ na przestrzeganie pryncypiów Konwencji.

Z przedstawionego w Strasburgu Raportu wynika, że najwięcej wyroków o pogwałcenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dotyczyło Turcji (159 wyroków), Rosji (121), Ukrainy(105), Grecji (69), Rumunii (58) i Polski (54).

W ubiegłym roku do ETPC wpłynęło z Polski 5039 skarg, podczas gdy z Rosji blisko 12,5 tysiąca, a z Ukrainy 4621. Jednak nie wolumen spraw należy porównywać, ale wskaźnik liczby spraw na 10000 mieszkańców. Pod tym względem najgorzej wypada Serbia (5,10) przed Czarnogórą (5,02), Mołdawią (2,88), Chorwacją ((2,69), Estonią (2,58), Lichtensteinem (2,50), Rumunią (2,43). Polskę wyprzedza także i Słowenia, i Szwecja (2,02) i Macedonia.

Pogwałcenia Konwencji w Polsce dotyczą: długotrwałej procedury sądowej – w 44%, prawa do wolności i do bezpieczeństwa – w 28%, prawa do uczciwego sądu – w 9%, prawa do życia rodzinnego i prywatnego – w 9%.

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

ETPC: 8 tysięcy skarg z Węgier od połowy grudnia
ETPC opublikował przewodnik dla adwokatów
ETPC odrzuca skargę szwedzkich przeciwników homoseksualizmu
Czy da się usunąć art. 212 kk?
Strasburg: organy władzy mają obowiązek chronić życie i zdrowie osób aresztowanych
ETPC: Czy Polska zapewnia odpowiednią opiekę medyczną w więzieniu?
ETPC: red. Jarosław Sroka może wznowić postępowanie
NGO's popierają reformę trybunału w Strasburgu
W Sejmie o trybunale w Strasburgu
ETPC: Polska naruszyła zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania
Rada Europy ma plan usprawnienia Trybunału w Strasburgu
Strasburg o przemocy wobec kobiet na przykładzie węgierskim
Senacka komisja: do ETPC nadal trafia wiele spraw przeciw Polsce
ETPC: znowu o warunkach w polskich więzieniach
List do premiera w sprawie raportu dotyczącego wykonywania wyroków ETPC
ETPC: umieszczenie w domu opieki społecznej narusza prawo do wolności
Jak wykonywane są wyroki ze Strasburga?
Perspektywa strasburska
Europejski Trybunał Praw Człowieka przedstawił raport za rok 2012
Prawa osób niedosłyszących przed Trybunałem w Strasburgu
Strasburg: państwa mają chronić życie także pozytywnie
ETPC: Polska znowu skazana w Strasburgu za zbyt długi areszt i proces
Na wokandzie: Strasburg o kontaktach rodziców z dziećmi
Polska ociąga się z wykonywaniem wyroków ze Strasburga
Adwokaci apelują do ETPC o uzasadnianie decyzji o odrzucaniu skarg
Po co dziś Europie Trybunał Praw Człowieka?
RPO: niech TK oceni, czy kąpiel więźnia raz w tygodniu jest w porządku
Niejasna przyszłość Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
ETPC – po polsku
M. Górski: Trzeba znać orzecznictwo strasburskie
 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze


Konrad | 01-02-12 11:57
Ale na 3 w UE i na 2 w UE w ilości skarg. To bardziej odzwierciedla stan faktyczny. Dziwny kraj, który w złych statystykach jest zawsze w czołówce wśród krajów UE.