Wyniki wyszukiwania:

ajax loader
sortowanie:
Wyniki wyszukiwania dla taga: cudzoziemcy
 • Pierwsze decyzje w sprawie abolicji

  "Pierwsze decyzje dotyczą obywatela Chin i bezpaństwowca. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. W tym przypadku zadziałała też dobrze zorganizowana more
 • Weszła w życie ustawa o skutkach powierzania pracy nielegalnym cudzoziemcom

  Od 20 lipca obowiązuje ustawa o skutkach powierzania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP, która wprowadza do polskiego prawa unijne przepisy (dyrektywę 2009/52/WE)  more
 • Polityka migracyjna Polski

  Rząd przyjął 31 lipca 2012 r. dokument pt. „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania”. Proponowane w nim rozwiązania dotyczą migrantów ekonomicznych i przymusowych i odn more
 • Stop detencji dzieci migrantów

  W projekcie ustawy o cudzoziemcach nie wprowadzono takich instrumentów, które chroniłyby dzieci cudzoziemców przed umieszczeniem w ośrodkach zamkniętych o więziennych warunkach pobytu – alarmują Amnes more
 • HFPG: Migracja to nie zbrodnia

  Panujący obecnie w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców reżim wzorowany na wojskowym czy więziennym, w połączeniu z architekturą zewnętrzną i urządzeniem wewnątrz tych ośrodków, należy uznać za o more
 • Kasacja w sprawie odmowy wykreślenia z wykazu niepożądanych cudzoziemców

  Chakib Marakchi jest obywatelem Maroka. W 2009 r. wystąpił z wnioskiem do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o wykreślenie jego danych z wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospo more
 • Migracje i integracje

  Dawno, dawno temu w Ameryce było[1] miejsce o nazwie Ellis Island… Tak może zaczynać się każda historia opisująca jeden z fenomenów końca XIX i całego XX w.  – migracje. Ta niewielka, skalista wy more
 • Projekt ustawy o cudzoziemcach nie całkiem dobry

  Proponowany przez rząd projekt ustawy o cudzoziemcach zawiera wiele korzystnych rozwiązań, ale wymaga on zmian w części dotyczącej cudzoziemców przebywających w ośrodkach strzeżonych. W tej części pro more
 • Rok po abolicji dla cudzoziemców

  2 lipca mija rok od zakończenia abolicji dla cudzoziemców. W wyniku tej akcji wydano ponad 4,5 tysiąca decyzji pozytywnych, które skutkowały zalegalizowaniem pobytu na 2 lata. Już początkiem prz more
 • TK: przepisy o kontroli osobistej cudzoziemców w strzeżonych ośrodkach są niekonstytucyjne

  29 października 2013 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich kwestionujący przepisy dopuszczające regulujące kontrolę osobistą cudzoziemców przebywających w strzeżon more
 • Poprzednia 12 Następna

 
 
 
 

Filtruj

Kategoria

Państwo (9)

Debaty (2)

Publicystyka (1)

Trybunał Konstytucyjny (1)

Typ treści

Artykuł (13)

Wiadomości (5)

Autorzy

Redakcja (12)

Krzysztof Sobczak (3)

Dorota Przygucka, Marceli Sommer (1)

Maciej Duszczyk (1)

Piotr Niemczyk (1)

Rocznik

2014 (6)

2012 (5)

2013 (5)

2015 (1)

2016 (1)