TKKRS o procedowanych w Sejmie projektach ustaw o Trybunale Konstytucyjnym

KRS| niezależność sądów| prezes TK| stan spoczynku| Trybunał Konstytucyjny| ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym| ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego| wiceprezes TK| wybór prezesa TK| zasady demokratycznego państwa prawa

włącz czytnik
KRS o procedowanych w Sejmie projektach ustaw o Trybunale Konstytucyjnym

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z 13 grudnia 2016 r. dotycząca poselskiego projektu ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym i ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 1059).

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 grudnia 2016 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające
ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
i ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 1059)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią poselskiego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym i ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 1059 oraz 1115) podtrzymuje uwagi zgłoszone w stanowisku z 15 listopada 2016 r. w przedmiocie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz w opinii z 15 listopada 2016 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Rada zauważa, że zgłoszone wówczas zasadnicze zastrzeżenia, zwłaszcza odnoszące się do niekonstytucyjności proponowanych rozwiązań, nie zostały uwzględnione w całości w dotychczasowych pracach legislacyjnych, czego dowodzi treść ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Krajowa Rada Sądownictwa zauważa, że w art. 10 projektu przyznano obecnym sędziom Trybunału Konstytucyjnego prawo do przejścia w stan spoczynku w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego – w związku z „wprowadzeniem w trakcie trwania jego kadencji nowych zasad realizacji obowiązków sędziego Trybunału” (np. dotyczących jawności oświadczeń majątkowych). Rada ma świadomość, że wprowadzane zmiany statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego mają charakter istotny, jednak projektowany przepis może doprowadzić do naruszenia zasady dziewięcioletniej i indywidualnej kadencji sędziego Trybunału Konstytucyjnego, która od 1997 r. gwarantuje pluralizm w składzie Trybunału. Ponadto należy przypomnieć, że ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw w podobny sposób zmieniono status prawny sędziów Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych, powszechnych i wojskowych, co jednak nie doprowadziło do przyznania tym sędziom analogicznego prawa do przejścia w stan spoczynku.

Poprzednia 1234 Następna

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.