TKSąd nakazał prokuraturze wszcząć śledztwo ws. braku publikacji wyroku TK z 9 marca

Beata Szydło| HFPC| Marcin Wolny| Piotr Girdwoyń| Prokurator Generalny| Prokuratura Okręgowa w Warszawie| publikacja wyroku| Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia| sprawa 47/15| Trybunał Konstytucyjny

włącz czytnik
Sąd nakazał prokuraturze wszcząć śledztwo ws. braku publikacji wyroku TK z 9 marca
9 marca 2016 r. Ogłoszenie wyroku. Foto: B. Cacko, ZP BTK

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia uchylił decyzję prokuratury, która odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie braku publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. Zażalenie w tej sprawie złożyła Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

„Dzisiejsze zwycięstwo odbierałbym w kategoriach moralnych, ponieważ decyzja sądu nie oznacza jeszcze, że wyrok z 9 marca zostanie opublikowany. Jest to jednak ważny krok ze strony wymiaru sprawiedliwości, ponieważ zauważył, że działania Premier Beaty Szydło mogą być nieprawidłowe” – skomentował rozstrzygnięcie sądu adw. Marcin Wolny, prawnik HFPC. Jak podkreślił, na dalszym etapie postępowania prokuratura będzie mogła umorzyć postępowanie, a wtedy HFPC nie będzie już przysługiwało zażalenie na taką decyzję. „Wyjaśnieniu sprawy nie pomaga to, że czynny polityk – Prokurator Generalny może jednym podpisem doprowadzić do umorzenia sprawy” – dodał adw. Marcin Wolny.

HFPC wniosła zażalenie na postanowienie prokuratora delegowanego do Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie, w którym odmówiono wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie nieopublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. (K 47/15).

W postanowieniu prokurator uznał, że działanie Prezes Rady Ministrów nie spełniało znamion przestępstwa niedopełnienia obowiązków (określonego w art. 231 §. 1 kodeksu karnego). Zdaniem prokuratury brak publikacji wyroku nie spowodował szkody w interesie publicznym lub prywatnym.

W ocenie HFPC odmowa publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego doprowadziła do powstania szkody o charakterze ustrojowym, politycznym, ekonomicznym, a także wizerunkowym. W zażaleniu podkreślono również, że postanowienie prokuratury naruszyło co najmniej kilka przepisów kodeksu postępowania karnego, w tym zasady obiektywizmu i swobodnej oceny dowodów.

Więcej informacji na temat zażalenia złożonego przez HFPC dostępnych jest tutaj.

HFPC w tym postępowaniu reprezentuje pro bono adw. prof. dr hab. Piotr Girdwoyń.

Trybunał Konstytucyjny,Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.