TKSędziowie SA w Katowicach o niepublikowaniu wyroku Trybunału z 9 marca 2016

K 47/15| publikacja wyroku| Sąd Apelacyjny w Katowicach| Trybunał Konstytucyjny| ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

włącz czytnik
Sędziowie SA w Katowicach o niepublikowaniu wyroku Trybunału z 9 marca 2016

W trosce o konstytucyjny porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej, wobec działań prowadzących do marginalizacji ustrojowej roli Trybunału Konstytucyjnego, w tym zapowiadanej przez Prezesa Rady Ministrów odmowy opublikowania wydanego przez ten Trybunał w dniu 9 marca 2016 roku w sprawie K 47/15 wyroku stwierdzającego niezgodność z Konstytucją ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach uznaje za konieczne podjęcie uchwały następującej treści:

UCHWAŁA ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH

Z DNIA 18 MARCA 2016 ROKU

I.

Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach zwraca się do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej o wykonanie ciążącego na nim ustawowego obowiązku przez opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 roku.

Zebranie zwraca uwagę, że w świetle art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1484) rola Prezesa Rady Ministrów w wydawaniu Dziennika Ustaw lub Monitora Polskiego jest czysto techniczna i w myśl art. 9 ust. 1 pkt 6, i art. 3 tejże ustawy obowiązany jest on wyrok Trybunału ogłosić niezwłocznie.

II.

Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach zwraca uwagę, że sprzeczne z porządkiem prawnym byłoby akceptowanie tego, że na skutek zaniechań organu władzy wykonawczej, polegających na odmowie opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wyrok ów miałby nie odnieść przewidzianego prawem skutku. Z tej przyczyny Zebranie uważa za konieczne wskazać, że mimo braku formalnej publikacji wyroku jego moc obowiązująca winna być powszechnie uznawana tak przez sądy, jak i przez inne instytucje stosujące prawo.

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.