TKSędziowie z Torunia o naruszeniu Konstytucji

Konstytucja| Sąd Okręgowy w Toruniu| samorząd sędziowski

włącz czytnik
Sędziowie z Torunia o naruszeniu Konstytucji
Toruń, Sąd Okręgowy

Uchwała Zgromadzenia Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 26 lutego 2016 r.

Zgromadzenie Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Toruniu wyraża sprzeciw wobec naruszania przez przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej zasady trójpodziału i równowagi władz wynikającej z art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Stwarza to zagrożenie dla podstawowych zasad porządku prawnego oraz praw i wolności obywateli. Podzielamy w pełni krytyczne opinie wyrażane przez autorytety prawnicze dotyczące przyjętych regulacji prawnych odnoszących się do Trybunału Konstytucyjnego i Prokuratury oraz sposobu ich przygotowania bez konsultacji ze środowiskami prawniczymi. Wyrażamy również sprzeciw wobec wypowiedzi przedstawicieli władzy wykonawczej podważających autorytet sędziów, ich bezstronność i niezawisłość bez jakichkolwiek ku temu podstaw.

Będąc organem samorządu sędziowskiego, zwracamy się z apelem o zachowanie w przyszłości konstytucyjnych i legislacyjnych standardów przy projektowaniu zmian w prawie w tym dotyczących wymiaru sprawiedliwości:-

Z niepokojem i krytyką oceniamy zapowiadane projekty upublicznienia oświadczeń majątkowych sędziów. Wskazujemy na wynikające z tego potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa sędziów i ich rodzin. Będąc grupą zawodową narażoną realnie na zemstę ze strony środowiska przestępczego oraz próby wpływania ze strony uczestników postępowań, stwierdzamy że upublicznianie oświadczeń majątkowych sędziów stanowi zagrożenie dla konstytucyjnych gwarancji niezawisłości sędziowskiej.

Członkowie Zgromadzenia Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Toruniu wyrażają także zaniepokojenie utrzymującym się od kilku lat niskim poziomem wynagrodzeń asystentów sędziów i urzędników sądowych. Konieczne jest podjęcie realnych działań zmierzających do znaczącej poprawy sytuacji materialnej pracowników sądów na poziomie odpowiadającym potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie realizacji zadań sądownictwa.

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.