TKABW udostępnia tylko częściowo statystykę kontroli operacyjnej

ABW| HFPC| kontrola operacyjna| podsłuchy

włącz czytnik
ABW udostępnia tylko częściowo statystykę kontroli operacyjnej

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego częściowo udostępniła Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dane statystyczne dotyczące stosowania kontroli operacyjnej w latach 2002-2009. Tym samym wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego zobowiązujący ABW do udostępnienia HFPC szeregu statystyk dotyczących kontroli operacyjnej nie został w całości wykonany.

Z otrzymanych statystyk wynika, że liczba wniosków  o zarządzenie kontroli operacyjnej kierowanych przez ABW do sądu systematycznie rosła od 2002 r. do 2007 r., przy czym najwięcej wniosków złożonych zostało w 2007 r. (2031). W 2008 r. liczba wniosków spadła do 938, by w 2009 roku znów wzrosnąć do 1080.

Niezależnie od okresu, sądy zatwierdzały prawie wszystkie wnioski ABW o zastosowanie kontroli operacyjnej (w 2005 r. sąd odmówił udzielenia zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej dwukrotnie, w 2006 r. – 32 razy, w 2007 r. – 16, a w 2008 i 2009 po jednym razie). W okresie od 2002 do 2009 roku Szef ABW tylko dwukrotnie, w 2007 i 2009 r., polecił wstrzymać stosowanie kontroli operacyjnej oraz zniszczyć materiały zgromadzone podczas jej realizowania.

Jednocześnie szef ABW odmówił HFPC informacji dotyczącej dokładnej liczby wniosków o przedłużenie czasu trwania kontroli operacyjnej na czas nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, w okresie od lipca 2002 roku do marca 2009 r. Szef ABW nie udzielił również informacji dotyczącej dokładnej liczby wniosków o przedłużenie czasu trwania kontroli operacyjnej na czas oznaczony, skierowanych przez Szefa ABW i zatwierdzonych przez Sąd Okręgowy w Warszawie w latach 2002-2009 r.

W uzasadnieniu tej decyzji Szef ABW wskazał, że „statystyka dotycząca danych o kontroli operacyjnej, stosowanej przez ABW, jest utrwalona w notatce służbowej dotyczącej danych statystycznych na temat kontroli operacyjnej realizowanej przez ABW w okresie od 28.11.2002 r. do 31.03.2009 r. (nr Z-0-13463/2012) i podlega ochronie przewidzianej w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych, a może być udostępniona jedynie na zasadach określonych w tej ustawie”.

Podanie do publicznej wiadomości konkretnej liczby wniosków o przedłużenie czasu trwania kontroli operacyjnej, jak podnosi ABW, „stanowić może dla obcych służb specjalnych, jak również międzynarodowych ugrupowań terrorystycznych, istotny materiał analityczny wykorzystywany do oceny potencjalnych zagrożeń dla ich działania na terenie naszego kraju”.

HFPC

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.