TKHFPC: ABW powinno udostępnić statystyki dotyczące kontroli operacyjnej

ABW| HFPC| kontrola operacyjna| WSA

włącz czytnik
HFPC: ABW powinno udostępnić statystyki dotyczące kontroli operacyjnej
Foto: ze strony internetowej HFPC

Wojewódzki Sąd Administracyjny, rozpatrując skargę HFPC, orzekł, że ABW powinna udzielić informacji o liczbie stosowanych kontroli operacyjnych.

„Choć metody kontroli operacyjnych są tajne, to zestawienie statystyczne nie korzysta z waloru tajności; nie ma więc podstaw do przyjęcia, że dane takie nie mogą być podane” – mówił w uzasadnieniu orzeczenia sędzia Jacek Fronczyk.

Sprawa toczy się od 2009 r. kiedy to HFPC złożyła wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej statystyk stosowania kontroli operacyjnej. W sierpniu ubiegłego roku szef ABW wydał decyzję odmowną odnośnie udostępnienia tych danych. Szef ABW rozpatrując wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, utrzymał decyzję w mocy. HFPC odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W postępowaniu przed WSA ABW podnosiło, że zobowiązanym do udostępnienia tego rodzaju informacji jest Prokurator Generalny.

„Nie ma powodu do odmowy ujawnienia danych statystycznych, gdy pytanie nie dotyczy metod operacyjnych i nie naraża na niebezpieczeństwo funkcjonariuszy” – dowodził na rozprawie reprezentujący pro bono HFPC mec. Artur Sidor.

Wczorajsze orzeczenie WSA jest nieprawomocne. Szefowi ABW przysługuje skarga kasacyjna do NSA

HFPC 

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze


Konrad | 15-03-12 22:34
Sędzia w swoim uzasadnieniu kieruje się trochę logiką szefa ABW. Akurat ta metoda kontroli operacyjnej jest powszechnie znana i mówienie , że jest tajna brzmi niepoważnie. Tajne to jest jej zastosowanie w konkretnej sytuacji (o tym, że są kraje w których po zakończeniu stosowania podsłuchu informuje się o tym zainteresowanego to już nawet nie wspomnę). Oczywiście nie zmienia to faktu, że szef ABW i szefowie innych służb nie rozumieją co to znaczy kontrola ich działalności w demokratycznym państwie. Każda służba policyjna ma tendencje do zamykania się w swoim świecie i pod pretekstem walki z przestępczością nadużywania przyznanych jej uprawnień. W Polsce liczba służb policyjnych jest wyjątkowo liczna, często konkurują ze sobą i w praktyce nie podlegają żadnej realnej kontroli. O prokuraturze już nie wspomnę, bo to fenomen braku odpowiedzialności i bezkarności na skalę europejska, a może nawet światową.
Dobrym przykładem tendencji sprzyjających ochronie praw obywateli przed nadmiernym stosowaniem kontroli operacyjnej i zapewnienie przejrzystości w tym zakresie, jest przykład używania do śledzenia urządzeń GPS w USA .Departament Sprawiedliwości po wyroku sądowym ujawnił bez żadnych problemów liczbę stosowanych przez FBI urządzeń GPS do inwigilacji podejrzanych. W Polsce rzecz nie do pomyślenia.