TKBruksela bada politykę i praktykę aresztową

włącz czytnik

Praktyka stosowania tymczasowego aresztowania: monitorowanie alternatyw i praktyki sądowej – to projekt realizowany w 10 krajach pod patronatem Komisji Europejskiej. O przystąpieniu do niego poinformowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Celem projektu jest stworzenie przez organizacje uczestniczące w projekcie bazy danych na temat praktyki stosowania izolacyjnych środków zapobiegawczych w 10 krajach europejskich:  Rumunii (APADOR), Litwie (Human Rights Monitoring Institute), Irlandii (Irish Penal Reform Trust), Holandii (Leiden University), Wielkiej Brytanii (University of Western England), Hiszpanii (APDHE), Grecji (CECL), Polsce (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), Węgrzech (Hungarian Helsinki Committee) i Włoch (ASF – Lawyers Without Borders). W ramach projektu – partnerzy przeprowadzą szczegółową analizę praktyki stosowania tymczasowego aresztowania  alternatywnych środków w oparciu o badania ankietowe, wywiady oraz pogłębione badania aktowe.

Koordynatorem projektu jest Fair Trial International – organizacja od lat monitorująca rzetelność postępowań karnych. Projekt finansowany jest z środków Komisji Europejskiej.

- Projekt wpisuje się w dotychczasowe działania Fundacji dotyczące rzetelności postępowań karnych i poszanowania praw oskarżonych i podejrzanych- mówi Katarzyna Wiśniewska, koordynatorka projektu z ramienia Fundacji. - Przeprowadzenie pogłębionych badań opartych na tej samej metodologii w kilku krajach europejskich pozwoli określić, jakie problemy są wspólne państwom członkowskim UE i wymagałyby uregulowania na poziomie unijnym- dodaje Katarzyna Wiśniewska.
Lex.pl

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.