TK"Iustitia" o Marcinie Plichcie i wpisach do KRS

Bartłomiej Przymusiński| Iustitia| KRS| Marcin Plichta| Ministerstwo Sprawiedliwości

włącz czytnik
"Iustitia" o Marcinie Plichcie i wpisach do KRS

Redakcja OK otrzymała od Bartłomieja Przymusińskiego, rzecznika prasowego SSP "Iustitia" następujące oświadczenie:

"W związku z doniesieniami prasowymi sugerującymi zaniechanie sądów rejestrowych przy rejestrowaniu spółek, w których miała zasiadać osoba skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, wyjaśniam, że sądy rejestrowe nie mają instrumentów prawnych do weryfikowania czy nie zachodzi negatywna przesłanka z art. 18 kodeksu spółek handlowych, gdyż:

- przepisy nie wymieniają wśród wymogów formalnych wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego dołączenia zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (sąd nie można zatem takich
zaświadczeń żądać, co jest zresztą zgodne z tendencją ustawodawcy do odstąpienia od wymagania składania przez przedsiębiorców zaświadczeń)

- sądy rejestrowe nie mają bieżącego dostępu on-line do Krajowego Rejestru Karnego - Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiadające za działania na poziomie centralnym nie stworzyło sędziom takiej możliwości, jak też system komputerowy nie ostrzega przed wpisaniem do KRS osoby, o której mowa w art. 18 par. 2 k.s.h.

Naszym zdaniem przedstawienia problemu wpisania Marcina Plichty przez sąd rejestrowy do rejestru jako zaniechania sądu jest nieuprawnione, gdyż Ministerstwo Sprawiedliwości nie zapewniło sądom odpowiedniej infrastruktury i nie opracowało zapobiegających takim sytuacjom uregulowań prawnych."

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.