TKKozłowska-Rajewicz: Polska podpisze konwencję ws. kobiet

Gowin| HFPC| Kozłowska-Rajewicz| Rada Europy

włącz czytnik

W radiu TOK FM Agnieszka Kozłowska-Rajewicz,  pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania zapewniła, że Polska podpisze konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. I nie przeszkodzą w tym ani poglądy, ani wypowiedzi ministra Gowina. Według pełnomocniczki rządu ds. równego traktowania w konwencji nie ma nic, co zagraża wartościom chrześcijańskim i rodzinie. - Równość ma zagrażać rodzinie? To kuriozalne. Jest odwrotnie!

Jak napisała 12 kwietnia "Gazeta Wyborcza", minister sprawiedliwości swoje zastrzeżenia do konwencji wyraził w rozmowie z działaczami Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. - Zastrzeżeniem związanym z tym aktem prawa międzynarodowego jest definicja społeczna płci i związane z nią obowiązki promocji postaw społecznych. W tym zakresie konwencja wykracza poza konstytucyjny system uwarunkowań aksjologicznych - tak na pytanie o przyczynę zastrzeżeń ministra odpowiedziała jego rzeczniczka Patrycja Loose. Poproszona o sprecyzowanie, na czym ta aksjologiczna niespójność polega, odpowiedziała, że definicja płci zawarta w konwencji "nie jest spójna" z konstytucyjną zasadą ochrony godności człowieka oraz z art. 18 konstytucji mówiącym, że "małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką RP".

Nie trzeba było długo czekać na reakcję. - Wysłałam oficjalne zapytanie do pana Gowina, czy to, co zaprezentowano w artykule "Gazety Wyborczej", to jego stanowisko. W tym oficjalnym piśmie poprosiłam o spotkanie w sprawie konwencji. Moim zdaniem doszło do nieporozumienia. Możemy to wyjaśnić - zapowiedziała Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Jak podkreślała, przepisy konwencji Rady Europy nie stoją w sprzeczności z konstytucją.

Ale zdaniem Kozłowskiej-Rajewicz jest jedna poważna przeszkoda na drodze do podpisania dokumentów. - To obecnie obowiązujący w Polsce tryb ścigania za gwałt. Jest to tryb wnioskowy, bardzo niesprawiedliwy dla ofiar przemocy. Jesteśmy na dobrej drodze do pokonania tej przeszkody.

tokfm.pl

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.