TKPolscy sędziowie skarżą się do ETPC

ETPC| SSP "Iustitia"| urząd sędziego| wynagrodzenia sędziów

włącz czytnik

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zapowiada złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Skargi polskich sędziów dotyczą tzw. „zamrożenia” wynagrodzeń sędziowskich, do którego doszło w 2012 r. Przepisy, które regulują zasady ustalania wysokości sędziowskich wynagrodzeń gwarantują ich coroczną waloryzację. Wprowadzenie w 2009 roku takiego sposobu ustalania wynagrodzeń, a więc oderwanie ich wysokości od decyzji organów władzy wykonawczej miało na celu wzmocnienie zasady niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

Zdaniem sędziów, tzw. „zamrożenie” wynagrodzeń sędziowskich w 2012 roku stanowiło nie tylko poważne naruszenie zobowiązań państwa wobec tej grupy zawodowej, ale można je traktować jako głęboką ingerencję w podstawy ustrojowe demokratycznego państwa prawa. Specjalna ochrona przysługująca urzędowi sędziego – w tym pewność dotycząca warunków pracy - ma być gwarancją sędziowskiej niezawisłości i niezależności sądów. 

Wobec wyczerpania krajowych środków odwoławczych, polscy sędziowie korzystają z prawa wniesienia indywidualnych skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Pierwsze skargi właśnie trafiły do Strasburga, a Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zapowiada kolejne.

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.