TKPrezydent: 5 projektów ustaw, 2 weta w minionym roku

Komorowski| Prezydent| Sejm| veto

włącz czytnik

W 2011 roku prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego jedną ustawę, która zakładała automatyczne zwolnienie co dziesiątego pracownika administracji publicznej w latach 2011-13. 14 czerwca TK potwierdził wątpliwości głowy państwa i orzekł, że ustawa o racjonalizacji zatrudnienia nie może wejść w życie.
Dwie inicjatywy ustawodawcze, zgłoszone do Sejmu przez prezydenta już w nowej kadencji, miały związek z wydarzeniami, które odbijały się szerokim echem w debacie publicznej.
Jedną z nich był projekt zmian w ustawie o zgromadzeniach wprowadzający m.in. zakaz uczestnictwa w manifestacjach osób zamaskowanych i możliwość zakazania organizacji dwóch lub więcej demonstracji w tym samym miejscu lub czasie. Inicjatywa prezydencka była skutkiem zamieszek na ulicach Warszawy, do których doszło 11 listopada; projektem zajął się już Sejm.
Kolejną propozycją skierowaną do Sejmu nowej kadencji przez Komorowskiego było zapisanie w ustawie obowiązku umieszczania godła narodowego na strojach polskich reprezentacji. Była to reakcja na decyzję PZPN, który chciał, by polscy piłkarze podczas Euro 2012 wystąpili w strojach bez tradycyjnej naszywki z orzełkiem. Ten pomysł PZPN wywołał oburzenie wśród kibiców.
Natomiast w poprzedniej kadencji parlamentarnej prezydent przedstawił projekt nowelizacji konstytucji dotyczący relacji Polski z UE, którego jednak ostatecznie nie udało się uchwalić. Prezydent nie wyklucza, że wróci do tej inicjatywy.
W poprzedniej kadencji Komorowski zaproponował również projekty dotyczące m.in. emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz kwestii bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Obie propozycje zyskały akceptację parlamentarzystów.
Wobec ustaw, które trafiły do Pałacu Prezydenckiego z parlamentu, Komorowski użył weta jedynie dwa razy: w przypadku ustawy o Akademii Lotniczej w Dęblinie oraz ustawy o nasiennictwie. 
lex.pl 

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.