TKSeminarium o prawach człowieka

Adam Bodnar| Adam Daniel Rotfeld| Andrzej Friszke| Helsinki| HFPC| KBWE| Mirosław Wyrzykowski| prawa człowieka

włącz czytnik

Seminarium „Prawa człowieka od Aktu Końcowego w Helsinkach do Karty Praw Podstawowych UE”, organizowane przez Zakład Praw człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum i. prof. Bronisława Geremka oraz Pracownię Badania Dorobku Prawnego Rady Europy WPiA UW odbędzie się 9 listopada w Sali 316 Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul Dobrej 56/66.

W seminarium wezmą udział prof. prof. Adam Daniel Rottfeld, Andrzej Friszke i Mirosław Wyrzykowski, senator Józef Pinior oraz dr. dr. Adam Bodnar i Hanna Machińska.

Planowane tematy poszczególnych paneli: „Akt końcowy KBWE w Helsinkach i jego następstwa” oraz „Prawa człowieka a polityka zagraniczna”.

Zgłoszenia do 8 listopada: a.bodnar@wpia.uw.edu.pl

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.