TKZoll: wiosną możliwy projekt zmian w prawie karnym

Andrzej Zoll| kodeks karny| Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego| prawo karne

włącz czytnik

Na wiosnę planujemy wielką reformę kodyfikacji karnych. W styczniu i w marcu przedstawimy kolejne dwa wielkie projekty zmian, tym razem kodeksu karnego - zapowiada minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. – To jest możliwe – potwierdza prof. Andrzej Zoll, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.

Komisja bardzo intensywnie teraz pracuje nad projektem zmian w kodeksie karnym. Na ostatnim posiedzeniu właściwie uzgodniliśmy część ogólną nowelizacji kodeksu. A to jest bardzo obszerna nowelizacja w tej części. Tam jeszcze pewne rzeczy muszą być dopracowane, ale w połowie stycznia chcemy przekazać ministrowi projekt nowelizacji części ogólnej. Minister zdecyduje, czy przekazać tę część do dalszych prac rządowych, czyli uzgodnień międzyresortowych i innych niezbędnych konsultacji i ewentualnie do Sejmu jako odrębny projekt ustawy, czy poczekać na pozostałe części projektu.

Część ogólna nadaje się do tego, ponieważ to jest zamknięta całość. Możliwe więc jest nawet jej odrębne uchwalenie, ponieważ to ma być nowelizacja istniejącego kodeksu, a nie nowa ustawa.

Równolegle prowadzimy prace nad częścią szczegółową kodeksu. Tutaj jesteśmy trochę mniej zaawansowani i to musi jeszcze trochę potrwać. Ale jest możliwe, że do wiosny zakończymy także tę część naszej pracy. Myślę, że w czerwcu będziemy z tym gotowi. Zmiany w niektórych rozdziałach części szczegółowej są już uzgadniane. Zmian w tej części kodeksu karnego będzie mniej, niż w części ogólnej. Pewne rozdziały zupełnie nie będą zmieniane, w innych po jednym, dwa przepisy. Trochę więcej zmian będzie prawdopodobnie w rozdziale dotyczącym przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.

W każdym razie ja chciałbym, żebyśmy do czerwca przyszłego roku projekt nowelizacji kodeksu karnego zamknęli.

lex.pl

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.