Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja
Sędziowie

Małgorzata Pyziak-Szafnicka

Małgorzata Pyziak-Szafnicka

Małgorzata Pyziak-Szafnicka

Urodziła się 23 czerwca 1955 r. w Łodzi. W 1978 ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 1987 r. została doktorem nauk prawnych. W 1995 r. habilitowała się, a w 2003 r. uzyskała tytuł profesora. Jej monografie, habilitacyjna "Uznanie długu" i profesorska "Potrącenie w prawie cywilnym", uzyskały indywidualne nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Od 2006 r. jest profesorem zwyczajnym.

W 1980 r. zdała egzamin sędziowski, kończący dwuletnią aplikację w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi. W 1988 r., po odbyciu trzystopniowego kursu prawa porównawczego na Międzynarodowym Wydziale Prawa Porównawczego w Strasburgu, uzyskała Diplôme Supérieur de Droit Comparé. W 1992 r., jako stypendystka Deutscher Akademischer Austausch Dienst, odbyła trzymiesięczny staż naukowy w Giessen.

Od ukończenia studiów pracuje w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Od 2012 r. kieruje Katedrą Prawa Cywilnego. Trzykrotnie pełniła funkcję prodziekana, a w latach 2008-2011 była dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UŁ. W 2003 r., we współpracy z profesorami francuskimi, utworzyła na Wydziale Prawa i Administracji UŁ "Szkołę Prawa Francuskiego", której absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów prawniczych we Francji. Wykładała na wydziałach prawa w Nantes (1995) i Grenoble (2000, 2005).

Od 1994 do 1998 r. była doradcą prawnym Prezydenta Miasta Łodzi. W latach 1998-2006 pracowała w Trybunale Konstytucyjnym jako asystent sędziego. Od 2000 r. pełni funkcję Przewodniczącej Polskiej SekcjiCommission Internationale de l'Etat Civil, organizacji międzyrządowej z siedzibą w Strasburgu. W latach 2006-2010 była członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości.

Jest członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française, oraz Académie Internationale de Droit Comparé.

W 2010 r. otrzymała doctorat honoris causa Université François Rabelais w Tours. Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także - przyznanym przez Rząd Republiki Francuskiej - tytułem Chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques.

Jest autorką ponad 70 prac z zakresu prawa cywilnego, w tym obszernych fragmentów Systemu Prawa Prywatnego oraz Komentarza do Kodeksu cywilnego, część ogólna.

W styczniu 2011 r. została wybrana przez Sejm RP na sędzię Trybunału Konstytucyjnego.