Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja
Sędziowie

Stanisław Rymar

Stanisław Rymar

Stanisław Rymar

Urodził się 19 maja 1941 r. w Krakowie. W 1963 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1965 r. zdał egzamin sędziowski, a egzamin adwokacki w 1969 r. W 1986 r. został członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej. W latach 1989-92 pełnił funkcję sekretarza NRA. Od roku 1995 do 1998 - funkcję wiceprezesa, a od roku 2001 do 2007 - funkcję prezesa NRA.

W listopadzie 2007 r. został wybrany przez Sejm RP na wiceprzewodniczącego Trybunału Stanu. W ramach samorządu adwokackiego pełnił również funkcje dyrektora Ośrodka Badawczego Adwokatury oraz sekretarza prawniczego NRA. Był członkiem Rady Fundacji Adwokatury Polskiej.

Odznaczony został m. in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Wielką Odznaką Adwokatura Zasłużonym.

W listopadzie 2010 r. został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.