TKAndrzej Zoll: prawo ma być surowe, ale mniej represyjne

Andrzej Zoll| czyn chuligański| dozór elektroniczny| Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego| polityka karna| warunkowe zawieszenie kary

włącz czytnik
Andrzej Zoll: prawo ma być surowe, ale mniej represyjne

Piętnaście lat, które minęły od uchwalenia obowiązującego kodeksu karnego, to dobra okazja do spokojnej i pozbawionej nacisków politycznych analizy potrzeb poprawy obowiązującego stanu prawnego – pisze na łamach „Państwa i Prawa: prof. Andrzej Zoll.

Kierowana przez autora artykułu Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości, która rozpoczęła kadencję 1 XII 2009, po opracowaniu obszernego projektu nowelizacji, a właściwie rekodyfikacji kodeksu postępowania karnego, przystąpiła w tym roku do intensywnych prac nad nowelizacją kodeksu karnego. - Ma to być nowelizacja przede wszystkim porządkująca stan prawny po długim okresie wprowadzania zmian punktowych, często zakłócających spójność kodeksowych rozwiązań. Chcemy wykorzystać te prace do uwzględnienia nowych osiągnięć doktryny prawa karnego i doświadczeń płynących z orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych, a także nowych możliwości w zakresie środków reakcji na popełnione przestępstwo, jak np. system dozoru elektronicznego - pisze prof. Zoll.

Jak podkreśla, zasadnicze problemy związane z nowelizacją części ogólnej kodeksu karnego dotyczą przepisów związanych z wymiarem kary, środków karnych i środków probacyjnych, a także środków zabezpieczających. I dodaje, że Komisja Kodyfikacyjna prowadzi na ten temat intensywne dyskusje.  - Przede wszystkim trzeba zastanowić się nad założeniami polityki karnej, gdyż będą one istotnie rzutować na proponowane rozwiązania. Ze spotkań z kierownictwem resortu sprawiedliwości wynika podstawowe założenie, że z jednej strony, należy dążyć do ograniczenia liczby osób odbywających kary pozbawienia wolności, a z drugiej – nie może być mowy o liberalizacji prawa karnego – czytamy w artykule.

Stawia to przed Komisją Kodyfikacyjną zadanie poszukiwania ustawowych środków prowadzących do zwiększenia orzekania kar nieizolacyjnych, w których zawarta będzie konieczna doza dolegliwości dla zaspokojenia społecznego poczucia sprawiedliwości. Wykonywanie kary pozbawienia wolności może być też częściowo zastępowane stosowaniem, i to już na etapie wymierzenia kary, dozoru elektronicznego jako środka umożliwiającego poddanie skazanego intensywnej kontroli bez konieczności jego izolacji w zakładzie karnym.(...)

Przedstawiamy też do dyskusji – pisze prof. Zoll - propozycję wzbogacenia środków probacyjnych o warunkowe odstąpienie od wymierzenia kary. Proponowany środek polegałby na wyznaczeniu (analogicznie jak przy warunkowym umorzeniu) okresu próby i nałożeniu obowiązków także takich jak przy warunkowym umorzeniu postępowania.(...)

Poprzednia 12 Następna

Publicystyka

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.