TKAresztują, ale nie powiedzą za co

ETPC| HFPC| prawa podejrzanych| Trybunał Konstytucyjny| tymczasowe aresztowanie

włącz czytnik
Aresztują, ale nie powiedzą za co

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem prokurator może odmówić podejrzanemu wglądu do akt w części zawierającej dowody wskazane we wniosku o zastosowanie lub przedłużenie jego tymczasowego aresztowania. To narusza prawa podejrzanych – twierdzi Helsińska Fundacja Praw Człowieka, i domaga się od prokuratora generalnego zajęcia się tym problemem.

Fundacja twierdzi, że zwraca się do niej coraz więcej osób wskazujących na problem odmowy dostępu do akt postępowania przygotowawczego, które zawierają materiały będące podstawą wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania.  - Utrudnienia w ujawnieniu akt podejrzanemu i jego obrońcy mogą prowadzić do naruszenia zasady równości broni oraz zasady kontradyktoryjności w postępowaniu karnym – czytamy w piśmie, do prokuratora generalnego, w którym HFPC  zwróciła się z prośbą o przyjrzenie się problemowi i zbadanie, czy odmowa dostępu do akt prowadzi do nadużyć i nieproporcjonalnej ingerencji w prawa podejrzanych.

Jak piszą autorzy wystąpienia, obowiązująca obecnie regulacja stanowi, że prokurator może odmówić wglądu do akt w części zawierającej dowody wskazane we wniosku o zastosowanie lub przedłużenie tymczasowego aresztowania na podstawie otwartego katalogu przyczyn odmowy, w tym: niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia pokrzywdzonego, groźby zniszczenia lub ukrycia dowodów albo tworzenia dowodów fałszywych, ujawnienia prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych. Katalog przesłanek odmowy został wprowadzony do Kodeksu postępowania karnego w następstwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2009 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjną regulację, która umożliwiała dowolną interpretację okoliczności decydujących o udostępnieniu podejrzanemu i jego obrońcy akt postępowania przygotowawczego uzasadniających wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. HFPC wyraża jednak obawę, że utworzony katalog nie przyczynił się w praktyce do polepszenia sytuacji podejrzanych.

Autorzy wystąpienia twierdzą, że Europejski Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie podkreślał, że zagwarantowanie zarówno podejrzanemu jak i jego obrońcy dostępu do przynajmniej części akt postępowania przygotowawczego stanowi element rzetelnej procedury kontroli stosowania tymczasowego aresztowania. Zdaniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka podejrzany oraz jego obrońca powinni mieć dostęp do informacji, które są ważne dla oceny zasadności oraz legalności zastosowania tymczasowego aresztowania.

Fundacja Helsińska wskazuje też, że najnowszy projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego przygotowanej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego, która w zakresie dostępu do akt pozostaje w zgodzie ze standardem konstytucyjnym i konwencyjnym zapewnia dostęp do akt postępowania przygotowawczego w części zawierającej treść dowodów wskazanych we wniosku o zastosowanie albo przedłużenie tymczasowego aresztowania.

lex.pl

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze


Konrad | 04-07-12 18:15
Ale polski rząd nie specjalnie przejmuje się wyrokami czy zdaniem ETPC. Natomiast bardzo chętnie (rząd lub prezydent) poucza inne kraje jakie zmiany mają wprowadzić w swoim prawie, żeby były zagwarantowane i przestrzegane prawa człowieka.

Kazimierz | 04-07-12 21:53
A konkretnie - które kraje? Bo może takie, co zasługują na przyganę, bardziej niż Polska.