TKETPC: Dorota Kania przegrała w Strasburgu

"Wprost"| art. 10 EKPC| Dorota Kania| ETPC| Europejska konwencja Praw Człowieka

włącz czytnik
ETPC: Dorota Kania przegrała w Strasburgu
D. Kania. Kadr z TV Republika

Według komunikatu prasowego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 19 lipca znana polska dziennikarka Dorota Kania przegrała sprawę przeciwko Polsce (sygn. 49132/11). Przytoczymy komunikat w całości.

Powódka – Dorota Kania jest obywatelką polską urodzoną w 1963 roku i mieszka w Warszawie.

Sprawa dotyczy skazania Pani Kani za zniesławienie w związku z opublikowanym [przez nią] artykułem w ogólnopolskim tygodniku [„Wprost”].

W czerwcu 2007 roku, pani Kania opublikowała artykuł zatytułowany "Matka chrzestna" w ogólnopolskim tygodniku „Wprost” wraz z innym współautorem, w którym broniła tezy, że komunistyczna tajna policja stała za powstaniem polskiej mafii, utworzyła ją i chroniła ją w latach 80. Artykuł stwierdzał również, że agenci [ówczesnego] państwa, którzy weszli w skład służb policyjnych państwa demokratycznego po 1989 roku, nadal chronili swoich dawnych kolegów zaangażowanych w kwitnący proceder zorganizowanej zbrodni.

R. B., były pułkownik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, opisany w inkryminowanym artykule, złożył pozew i pani Kania została skazana w sierpniu 2010 roku na zapłacenie grzywny w wysokości 3500 euro (EUR) oraz wpłacenie na rzecz organizacji charytatywnej równowartości trzymiesięcznej płacy. Warszawski Sąd Rejonowy uznał, że dwa sformułowania użyte przez [panią Kanię] były kłamliwe [„revetaient un caractère mensonger”].

W postępowaniu odwoławczym wyrok został utrzymany, jednak kwota grzywny i nawiązka na rzecz dzieła charytatywnego zostały zmniejszone ze względu na trudną sytuację rodzinną i niskie dochody  [pani Kani]. Orzeczone  kwoty zostały następnie uregulowane przez fundację Fundacja Niezależne Media.

Powołując się na artykuł 10 (wolność wyrażania opinii) [Europejskiej Konwencji Praw Człowieka] pani Kania twierdziła, że wyrok pogwałcił jej prawo do wolności wypowiedzi.

[Trybunał orzekł], że artykuł 10 [Konwencji] nie został złamany.

ETPC

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.