PaństwoETPC: Polska złamała Konwencję w sprawie Andrzeja Marka

Andrzej Marek| Art. 212 kk| EKPC| ETPC| Trybunał Konstytucyjny

włącz czytnik
ETPC: Polska złamała Konwencję w sprawie Andrzeja Marka
Główny bohater. Foto: wykresl212kk.pl

Ugodą zakończyło się postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka ze skargi dziennikarza Andrzeja Marka, skazanego przez szczecińskie sądy na 3 miesiące więzienia za publikacje prasowe. Strona polska przyznała, że doszło do naruszenia prawa do wolności słowa i zobowiązała się do zapłaty zadośćuczynienia 1,5 tys. euro.

- To kolejna sprawa, w której podstawę skazania stanowił kontrowersyjny art. 212 kodeksu karnego (przestępstwo zniesławienia), a postępowanie przed ETPC dowiodło sprzeczności tego rozwiązania ze standardami swobody wypowiedzi (art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka). 6 czerwca 2012 Trybunał przyjął ugodę zawartą przez strony i zobowiązał Polskę do zapłaty zadośćuczynienia - komentują ugodę w Strasburgu eksperci Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Andrzej Marek jako redaktor naczelny „Wieści Polickich” w 2001 r. opisywał rzekome nieprawidłowości w Urzędzie Gminy w Policach w związku z zatrudnieniem Piotra M. na stanowisku Naczelnika Wydziału Promocji i Informacji UG w Policach. W publikacjach tych posługiwał się określeniami typu: „jakiś szantaż” oraz „partyjne szachy”. Zarzucał Piotrowi M. niekompetencję, oraz że został powołany na swoje stanowisko po znajomości. Twierdził także, iż M. zniechęca reklamodawców do współpracy z czasopismem redagowanym przez Andrzeja Marka.

Piotr M. wystąpił do sądu z prywatnym aktem oskarżenia przeciwko dziennikarzowi. Sąd Rejonowy w Szczecinie uznał, iż Andrzej Marek nie dochował obowiązku należytej staranności, nie sprawdził prawdziwości podanych informacji i przekroczył granice dopuszczalnej krytyki. Wyrokiem z dnia 8 listopada 2002r. sąd wymierzył Andrzejowi Markowi karę trzech miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata i nakazał opublikować przeprosiny. Od tego wyroku Andrzej Marek wniósł apelację do Sądu Okręgowego w Szczecinie, który wyrokiem z listopada 2003 r. podtrzymał zaskarżone rozstrzygnięcie.  Marek nie wykonał prawomocnego orzeczenia w części obejmującej publikację przeprosin. W związku z tym, postanowieniem z 6 lutego 2004 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie postanowił zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności. Zanim jednak skazany zaczął odbywać karę, sąd uwzględnił jego wniosek o odroczenie ze względu na stan zdrowia ciężarnej żony. W sprawie interweniował jeszcze Rzecznik Praw Obywatelskich, jednak Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 22 czerwca 2004r.  oddalił jego kasację jako bezzasadną.

Poprzednia 12 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.