TKETS: siostra Assada może być objęta sankcjami

Bashar Al Assad| Bouchra Al Assad| prawo własności| Rada Europejska| sankcje| Syria| Unia Europejska| Zjednoczone Emiraty Arabskie

włącz czytnik
ETS: siostra Assada może być objęta sankcjami
Rodzeństwo Al Assad

Sąd Unii Europejskie potwierdził umieszczenie Bouchry Al Assad, siostry prezydenta syryjskiego Bashara Al Assada, w wykazie osób objętych środkami ograniczającymi wobec Syrii. Pomimo śmierci małżonka (zastępcy szefa sztabu reżimu syryjskiego), powiązanie rodzinne, które łączy Bouchrę Al Assad z jej bratem, wystarcza, aby Rada mogła uznać, że jest ona powiązana z przywódcami Syrii.

Bouchra Al Assad jest siostrą Bashara Al Assada, prezydenta Syryjskiej Republiki Arabskiej, oraz była małżonką Asifa Shawkata, zastępcy szefa sztabu reżimu syryjskiego, aż do śmierci tego ostatniego. W ramach środków ograniczających przyjętych wobec Syrii Rada uznała, że B. Al Assad czerpie korzyści z reżimu syryjskiego i jest z nim powiązana ze względu na bliskie więzy osobiste oraz nierozerwalne powiązania finansowe łączące ją z prezydentem syryjskim i innymi głównymi przedstawicielami reżimu syryjskiego. Rada umieściła więc jej nazwisko w wykazie osób objętych środkami ograniczającymi, wobec czego fundusze posiadane przez nią na terytorium Unii zostały zamrożone i wydano w stosunku do niej zakaz wjazdu na terytorium państw członkowskich Unii lub przejazdu przez nie. B. Al Assad domaga się stwierdzenia nieważności aktów dotyczących umieszczenia jej w wykazie.

Dzisiejszym wyrokiem Sąd oddalił to żądanie.

Sąd stwierdził na wstępie, że Rada wywiązała się z obowiązku uzasadnienia, który na niej ciąży. Uzasadnienie przedstawione przez Radę (powiązania osobiste i rodzinne z reżimem syryjskim) wystarcza bowiem, aby zrozumieć przyczynę dla której B. Al Assad została umieszczona w wykazie osób objętych środkami ograniczającymi.

Sąd wskazał następnie, że w chwili przyjęcia środków ograniczających Rada nie naruszyła ani prawa do obrony, ani prawa do skutecznej ochrony sądowej przysługujących B. Al Assad. Po jej umieszczeniu w wykazie B. Al Assad została bowiem powiadomiona o powodach jej umieszczenia i wezwana do przedstawienia uwag. Fakt, że owo powiadomienie nastąpiło po pierwszym umieszczeniu w wykazie, nie może być sam w sobie uznany za naruszenie prawa do obrony. Takie wcześniejsze powiadomienie o powodach mogłoby zagrozić skuteczności środków w postaci zamrożenia funduszy i zasobów gospodarczych, podczas gdy powinny one korzystać z efektu zaskoczenia i być stosowane ze skutkiem natychmiastowym. Rada nie była więc zobowiązana do wysłuchania B. Al Assad przed jej pierwszym umieszczeniem w wykazie ani nawet przed przyjęciem późniejszych aktów (albowiem Rada nie wskazała żadnej nowej okoliczności w tych aktach). Sąd wskazał ponadto, że B. Al Assad przez kilka miesięcy miała możliwość kwestionowania okoliczności uzasadniających jej umieszczenie i pozostawienie w wykazie.

Poprzednia 123 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.