TKHFPC: Polska powinna przyjąć uchodźców

Konwencja Genewska| kryzys humanitarny| migracja| Morze Śródziemne| Syria| uchodźcy| UNHCR| Unia Europejska

włącz czytnik
HFPC: Polska powinna przyjąć uchodźców
Uchodźcy lądują na Lampeduzie. Jonskonline, Wikimedia Commons

Stanowisko HFPC w sprawie propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej kwot przyjmowanych cudzoziemców.

Z powodu dramatycznego konfliktu toczącego się w Syrii, prześladowań i ubóstwa, tysiące osób próbuje przedostać się przez Morze Śródziemne do Unii Europejskiej ryzykując swoje życie. Wedle informacji Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w 2014 r. na Morzu Śródziemnym utonęło niemal 3300 osób, a od początku 2015 już ponad 1700 osób.

W odpowiedzi na tę sytuację Komisja Europejska przedstawiła plan wprowadzenia obowiązkowych kwot cudzoziemców przyjmowanych przez poszczególne kraje UE. Wedle tej propozycji, Polska zobowiązana byłaby do przyjęcia łącznie 3621 osób.

Z rozczarowaniem przyjmujemy deklarację polskiego rządu o sprzeciwie wobec propozycji Komisji Europejskiej. Dramatyczna sytuacja migrantów rodzi szczególną odpowiedzialność po stronie wszystkich państw UE. Polska, jako sygnatariusz Konwencji Genewskiej z 1951 roku oraz państwo członkowskie UE, powinna solidarnie pomóc osobom, które opuściły swój kraj w obliczu wojny i prześladowań. Należy podkreślić, że proponowana przez Komisję Europejską liczba osób nie przekracza możliwości polskiego państwa. Rocznie w Polsce wnioski o ochronę składa od 7 do 10 tysięcy uchodźców i proponowana kwota nie będzie stanowić nadmiernego obciążenia dla polskiego systemu azylowego.

Apelujemy o natychmiastowe podjęcie kolejnych działań związanych w kryzysem humanitarnym w ogarniętej wojną domową Syrii. W grudniu 2014 roku Polska zadeklarowała udział w programie przesiedleń uchodźców, w ramach którego ma przyjąć 100 Syryjczyków. Działania te są w naszej opinii niewystarczające, biorąc pod uwagę ich rozmiar oraz – przede wszystkim – odległy czas realizacji. Pilotażowy program przesiedleń ma rozpocząć się dopiero w 2016 roku, podczas gdy w Syrii wciąż giną kolejne osoby.

Zwracamy się z apelem do polskich władz także o udzielenie pomocy Syryjczykom w opuszczeniu terenu objętego konfliktem i umożliwienie im legalnego wjazdu do Europy, poprzez przyznawanie wiz. Apelujemy również o przyspieszenie przesiedlenia do Polski uchodźców, planowanego w ramach programu UNHCR.

Z aprobatą przyjmujemy deklarację polskiego rządu o planach przyjęcia na terytorium Polski 60 rodzin syryjskich. Pragniemy jednak podkreślić, że decydującym kryterium wyboru osób którym udziela się ochrony nie powinna być religia czy pochodzenie etniczne, chyba, że któreś z tych kryteriów wyraźnie podwyższa poziom istniejącego zagrożenia. Bowiem to właśnie to jak poważne i bezpośrednie niebezpieczeństwo grozi poszczególnym osobom winno wyznaczać kolejność udzielanej im pomocy.

Poprzednia 12 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.