TKKomisja Wenecka o ukraińskiej ustawie lustracyjnej

Komisja Wenecka| korupcja| lustracja| Rada Europy| Rada Najwyższa Ukrainy| Ukraina

włącz czytnik
Komisja Wenecka o ukraińskiej ustawie lustracyjnej
Siedziba Rady Najwyższej Ukrainy. Foto: Wikipedia.org

12 grudnia Komisja Wenecka zajęła się ustawą lustracyjną, przyjętą przez ukraińską Radę Najwyższą.

Komisja w swoim komunikacie stwierdziła na wstępie, że stwierdził, że w obecnym kształcie ustawa zawiera kilka poważnych niedociągnięć i z zadowoleniem przyjęła gotowość władz ukraińskich do zmiany prawa zgodnie z Konstytucją ukraińską i normami europejskimi.

"Komisja Wenecka przypomina, że lustracja nie stanowi naruszenia praw człowieka, [Ukraina] jako demokratyczne państwo ma prawo żądać od urzędników lojalności wobec konstytucyjnych zasad, na których się opiera". Komisja dalej stwierdza "Jednakże, w celu poszanowania praw człowieka, praworządności i demokracji, lustracja musi znaleźć równowagę między obroną demokratycznego społeczeństwa z jednej strony a ochroną praw osób fizycznych. Procedury lustracyjne, mimo ich charakteru politycznego, muszą być opracowane i przeprowadzane z wykorzystaniem jedynie drogi sądowej, zgodnie z Konstytucją oraz z uwzględnieniem standardów europejskich dotyczących praworządności i poszanowania praw człowieka. Jeśli tak się stanie, to procedury lustracyjne mogą być zgodne z zasadami demokratycznego państwa prawa. "

Eksperci Wenecja Komisji zauważyli, że podczas gdy ogólne zasady procesu lustracyjnego są wymienione w ustawie, zgodnie z europejskimi wytycznymi, to w szczegółach jednak tych zasad nie spełnia.

Wątpliwy jest przede wszystkim zakres czasowy stosowania ustawy, obejmujący okres sowieckiego reżimu komunistycznego aż do wydarzeń z lutego 2014 r na Majdanie. Eksperci Komisji wskazują na potrzebę ustalenia daty zakończenia procesu lustracyjnego, aby uniknąć niebezpieczeństwa „nigdy się nie kończącej się historii”.

Komisja Wenecka przypomina, że z jednej strony celem lustracji jest ochrona nowo powstającej demokracji, a z drugiej zastępuje ona przepisy prawa karnego. Eksperci Komisji stwierdzili, że rola lustracji powinna być "konkretnie i ściśle ograniczona"; może ona uzupełniać inne środki zapewniające sprawiedliwość, ale nie może ich zastąpić. Według Komisji środki lustracyjne nie są najbardziej odpowiednie do zwalczania korupcji.

Eksperci również zauważyli, że lustracja sędziów powinna być uregulowana w innym akcie prawnym.

Wina musi być udowodniona w każdym przypadku, nie można domniemywać na podstawie jedynie przynależności do kategorii urzędników, a zatem kryteria lustracji powinny być ponownie rozpatrzone, stwierdzają eksperci Komisji Weneckiej. Ustawa lustracyjna powinna zawierać jasne gwarancje rzetelnego procesu sądowego (prawo do adwokata, równość stron, prawo do bycia wysłuchanym osobiście). Postępowanie sądowe powinno zawiesić decyzję administracyjną dotyczącą osoby lustrowanej do momentu wydania prawomocnego wyroku.

Poprzednia 12 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.