PaństwoKomisja Wenecka o sytuacji w Polsce

Gianni Buquicchio| HFPC| Komisja Wenecka| Prezydent RP| Rada Europy| Thorbjørn Jagland| Trybunał Konstytucyjny

włącz czytnik
Komisja Wenecka o sytuacji w Polsce
Pałac Rady Europy w Strasbourgu. Foto: Council of Europe, Wikipedia.org

„Komisja Wenecka z uwagą i zaniepokojeniem obserwuje wydarzenia, które mają miejsce w Polsce” – czytamy w odpowiedzi Komisji Weneckiej na wystąpienie 9 organizacji z Polski.

„Ciągle jeszcze mamy nadzieję i oczekujemy, że zaistniałe problemy mogą zostać rozwiązane na podstawie decyzji już podjętych lub które mają być podjęte przez Trybunał Konstytucyjny” – wskazał Gianni Buquicchio, przewodniczący Komisji Weneckiej .

Przewodniczący Komisji przypomniał również stanowisko Sekretarza Generalnego Rady Europy z 4 grudnia 2015 r. Sekretarz Generalny stwierdził wtedy, że „ostatnio w Polsce narodziło się wiele kontrowersji wokół wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Z zadowoleniem przyjąłem wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego [z 3 grudnia 2015 r. – przyp. red.], który ma na celu wyjaśnienie prawne i konstytucyjne sytuacji”. Sekretarz Generalny przypomniał, że Trybunału powinien być w tej chwili w pełni wykonany, we wszystkich szczegółach.

W piśmie skierowanym do Komisji Weneckiej 9 organizacji przedstawiło  kształt i sposób wprowadzania kolejnych zmian dotyczących składu Trybunału Konstytucyjnego. Wskazano również na szereg fundamentalnych zagadnień, z którymi związane się wprowadzane zmiany, m.in. czy Prezydent RP był upoważniony do tego, aby nie przyjąć ślubowania od sędziów wybranych w październiku 2015 r., których kadencja rozpoczęła się w listopadzie 2015 r. oraz czy Sejm może dokonać ponownego wyboru sędziów wbrew przepisom ustawy, jedynie w oparciu o Regulamin Sejmu, tj. akt prawa wewnętrznego (więcej informacji o tym wystąpieniu dostępnych jest tutaj).

Do tej pory Komisja Wenecka nie otrzymała prośby od uprawnionych podmiotów w celu wydania opinii na temat sytuacji w Polsce. Jednak, Komisja zostanie poinformowana o wydarzeniach mających miejsce w Polsce na zbliżającej się sesji plenarnej w dniach 18 do 19 grudnia 2015 r.

Odpowiedź Komisji Weneckiej dostępna jest tutaj w języku angielskim. Tłumaczenie odpowiedzi dostępne jest tutaj.

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.