TKMinisterstwo Sprawiedliwości odpowiada na publikację prasową

akta spraw sądowych| Ewa Siedlecka| Gazeta Wyborcza| kasacja| Minister Sprawiedliwości| Ministerstwo Sprawiedliwości| Prawo o ustroju sądów powszechnych| Sąd Najwyższy| wykładnia

włącz czytnik
Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada na publikację prasową

W nawiązaniu do opublikowanego dzisiaj (6 sierpnia 2014 r.) na łamach Gazety Wyborczej artykułu „Aktami w niezawisłość” autorstwa redaktor Ewy Siedleckiej, uprzejmie informujemy:

Nie jest prawdą podana informacja, że projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 sierpnia 2014 r. przywraca Ministrowi Sprawiedliwości prawo do wnoszenia kasacji. Projekt przewiduje dla Ministra Sprawiedliwości uprawnienie do występowania do Sądu Najwyższego z wnioskiem rozstrzygnięcie w składzie siedmiu sędziów lub innym odpowiednim składzie rozbieżności w wykładni prawa, jeżeli ujawniły się one w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych lub Sądu Najwyższego. Nie ma to nic wspólnego z wnoszeniem kasacji, która jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego.

Nie jest prawdą, że projekt ustawy przewiduje, że Minister Sprawiedliwości będzie administratorem danych osobowych zawartych w aktach spraw podlegających digitalizacji. Zgodnie z projektowanym art. 175c § 1 pkt 5 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości administruje systemem teleinformatycznym zapewniającym sądom możliwość przechowywania i zabezpieczania akt spraw sądowych prowadzonych w całości lub w części w postaci elektronicznej i udostępnia ten system sądom. Nie posiada on, zatem uprawnień administratora danych osobowych zawartych w aktach, a jest wyłącznie administratorem systemu – innymi słowy Minister Sprawiedliwości dostarcza tylko sądom narzędzia informatycznego do przechowywania akt. To sądy będą administratorami danych osobowych zawartych w aktach spraw.

Projekt ustawy przewiduje uprawnienie do żądania przez Ministra Sprawiedliwości akt w dwóch sytuacjach: w ramach sprawowanego przez siebie zewnętrznego nadzoru administracyjnego oraz przed żądaniem wszczęcia czynności dyscyplinarnych wobec sędziego przez rzecznika dyscyplinarnego.

Minister Sprawiedliwości sprawuje zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością sądów, w ramach, którego kontroluje on działalność administracyjną sądów polegającą na zapewnieniu właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu. W ramach swoich uprawnień Minister Sprawiedliwości może kontrolować wykonywanie obowiązków nadzorczych przez prezesów sądów apelacyjnych oraz wydawać stosowne zarządzenia, a nie kontrolować pracę poszczególnych sędziów. W art. 1 pkt 20 projektu ustawy znowelizowano art. 37g § 1 pkt 3 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Wprowadzono do niego prawo Ministra Sprawiedliwości do żądania akt spraw sądowych, gdy jest to konieczne dla weryfikacji czynności podejmowanych w ramach wewnętrznego nadzoru administracyjnego. Uzasadnieniem dla powyższej zmiany jest konieczność zapewnienia sprawowania przez Ministra Sprawiedliwości zewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów w sposób efektywny. Minister Sprawiedliwości z uwagi na swoje ustawowe obowiązki, winien mieć dostęp do akt spraw. Sama możliwość zapoznania się przez niego z aktami sprawy w żaden sposób nie wpływa na niezawisłość sędziów.

Poprzednia 123 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.