TKProjekt nowelizacji ustawy o prokuraturze – opinia HFPC

Barbara Grabowska| HFPC| Konstytucja| niezależność prokuratury| projekt ustawy o prokuraturze| Prokurator Generalny| tajne więzienia CIA

włącz czytnik
Projekt nowelizacji ustawy o prokuraturze – opinia HFPC

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o prokuraturze. Projekt zmian przewiduje m.in. zniesienie odrębnej prokuratury wojskowej oraz wprowadzenie uprawnienia dla Rządu do przyjmowania corocznych „zasadniczych kierunków polityki karnej”. W ocenie HFPC prace nad niniejszym projektem ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze powinny zostać zaniechane.

Projekt przyznaje Radzie Ministrów uprawnienia do przyjmowania „zasadniczych kierunków polityki karnej”, w których określone zostaną „bieżące problemy ścigania przestępstw, przepisy prawa, których stosowanie uznaje za szczególnie istotne dla realizacji polityki karnej oraz poszanowania praw i wolności człowieka i obywatela, a także przepisy prawa karnego, których stosowanie wymaga oceny.”


Oceniamy negatywnie takie rozwiązanie” – mówi Barbara Grabowska, prawniczka HFPC. „Projektowany przepis nie definiuje jaką formę prawną posiadać będą „zasadnicze kierunki polityki karnej”. Nie mają mocy wiążącej, a są jedynie dokumentem politycznym lub programowym rządu. Sytuacja, w której działalność prokuratury miałaby być projektowana przy pomocy dokumentu politycznego stoi w rażącej sprzeczności z generalną zasadą niezależności prokuratury.” – tłumaczy Barbara Grabowska.

W projekcie zaproponowano zdefiniowanie poszczególnych typów instrumentów nadzoru takich jak np. zarządzenia, wytyczne i polecenia. Przy czym polecenia będą mogły dotyczyć istoty prowadzonych spraw tj. podjęcia określonych czynności dowodowych w konkretnej sprawie oraz terminów wykonania czynności procesowych.

Nie wprowadzono jednak mechanizmów, które przeciwdziałałyby przypadkom  odbierania prokuratorom prowadzonych spraw i przekazywanie ich do innych jednostek prokuratury. Jednym z głośniejszych przykładów takiej sytuacji jest postępowanie w sprawie domniemanych więzień CIA na terenie Polski. Postępowanie po ponad trzech latach prowadzenia (od sierpnia 2008 r.) przez Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie zostanie przekazane Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie, bez wskazania jakichkolwiek motywów takiego przeniesienia.

Projekt przewiduje zniesienie odrębnych wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz utworzenie nowej kategorii prokuratorów – prokuratorów wojskowych. W świetle projektu byliby to prokuratorzy będący oficerami i wykonujący czynności prokuratury w sprawach należących do zakresu działania sądów wojskowych lub innych organów wojskowych, oraz w stosunku do żołnierzy. Jednak Prokurator Generalny zostałby całkowicie pozbawiony wpływu na powoływanie prokuratorów wojskowych, wyznaczałby ich Minister Obrony Narodowej na wniosek Naczelnego Prokuratora Wojskowego. Trudno w takich warunkach mówić o zlikwidowaniu wojskowych jednostek prokuratury, a raczej jak wskazał Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, o „wtłoczeniu” tych jednostek do jednostek powszechnych prokuratury przy zachowaniu większości odrębności związanych z ich funkcjonowaniem.

Poprzednia 12 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze


Kazimierz | 26-08-12 15:00
Rząd Platformy nie może, widać, pozbyć się chronicznej u polskich polityków skłonności do nadzorowania, kierowania i kontrolowania wymiaru sprawiedliwości. Jak inaczej można ocenić ustalanie "kierunków polityki karnej" i prawo do inicjowania postępowania dyscyplinarnego? To jest odwrót - przez boczne drzwi - od nienajgorszej reformy prokuratury. Dobrze, że Fundacja Helsińska tak kategorycznie się wypowiedziała. mam nadzieję, że sami prokuratorzy zdecydowanie odrzucą te zamierzenia. Każda reforma, by przyniosła oczekiwane skutki, wymaga czasu. Także ta w prokuraturze. Koalicja nie powininna ulegać niecierpliwości wymuszonej przez część opozycji i stabloidyzowane media.