TKRPO: zakaz ujawniania danych podejrzanego nie zawsze uzasadniony

dane osobowe| postępowanie przygotowawcze| postępowanie sądowe| prawa podejrzanych| RPO| swoboda wypowiedzi| Trybunał Konstytucyjny| wizerunek

włącz czytnik
RPO: zakaz ujawniania danych podejrzanego nie zawsze uzasadniony

Zakaz ujawniania danych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie, nie powinien dotyczyć osób publicznie znanych, a już szczególnie jeśli sprawa dotyczy ich publicznej działalności – uważa rzecznik praw obywatelskich, który przystąpił do postępowania w tej sprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Chodzi o pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczące zakazu ujawniania danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe. Zdaniem RPO, w niektórych przypadkach zakaz ten jest niezgodny z gwarantowaną przez konstytucję zasadą swobody wypowiedzi.

Rzecznik przypomina, ,że zgodnie z przepisami Prawa prasowego nie wolno publikować danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, jak również danych osobowych i wizerunku świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych, chyba że osoby te wyrażą na to zgodę. Zakaz ten obowiązuje bez względu na to, czy postępowanie dotyczy osoby publicznej (powszechnie znanej) czy prywatnej. Właściwy prokurator lub sąd może zezwolić na ujawnienie danych ze względu na ważny interes społeczny.

W ocenie Rzecznika, w przypadku osób publicznych, przeciwko którym toczy się postępowanie karne, związane z wykonywaną przez nich działalnością publiczną, zakaz publikacji ich danych i wizerunku jest niezgodny z konstytucyjną zasadą swobody wypowiedzi. - Przemawia za tym stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, zbieżne zresztą w tej kwestii z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Należy jednak wyraźnie rozróżnić pojęcie osoby publicznej wykonującej działalność publiczną od osoby, która przez przypadek bądź w sposób incydentalny stała się osobą powszechnie znaną. Osoba prywatna, która świadomie wstępuje w sferę o charakterze publicznym musi bowiem liczyć się z osłabieniem ochrony swojej prywatności – czytamy w opinii RPO.

Rzecznik stwierdza też, ze rozstrzygając konflikt zasady swobody wypowiedzi i ochrony prawa do prywatności warto zauważyć, że informacje przekazywane przez media często umożliwiają uświadomienie społeczeństwa o zachowaniu osoby sprawującej funkcje publiczne, a także mającej dostęp do środków publicznych i nimi administrującej. Jest to zwłaszcza istotne w tych wypadkach, gdy chodzi o osobę pochodzącą z wyborów powszechnych. Ponadto, zakrywanie wizerunku osoby publicznej czy też utajnienie jej danych, w trakcie toczącego się postępowania karnego, podczas gdy opinii publicznej znane są dokładnie informacje o tej sprawie i danych sprawcy, nie spełnia swojej roli.
Lex.pl

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.