TKSąd Najwyższy w 2012 roku rozpatrzył ponad 6 tysięcy kasacji

Andrzej Rzepliński| Bronisław Komorowski| kasacja| Sąd Najwyższy| Stanisław Dąbrowski| Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego

włącz czytnik
Sąd Najwyższy w 2012 roku rozpatrzył ponad 6 tysięcy kasacji

Prawie 10,2 tys. spraw rozpatrzył w 2012 roku Sąd Najwyższy - wynika z przedstawionego w poniedziałek sprawozdania I prezesa SN Stanisława Dąbrowskiego. Ponad 6 tysięcy z tej liczby stanowiły kasacje.

Ze sprawozdania wynika, że Sąd Najwyższy jest jednym z najbardziej sprawnie działających sądów nie tylko w Polsce, ale i w Europie. "Każdy sędzia SN ma 2 dni na rozpoznanie 1 sprawy - z uwzględnieniem urlopów i świąt. To bardzo mało z uwagi na stopień skomplikowania spraw, jakie do nas wpływają" - mówił Dąbrowski. Ze statystyk wynika, że na wyrok SN w izbie cywilnej czeka się średnio 10 miesięcy, w izbie pracy, ubezpieczeń społecznych i spraw publicznych - 8 miesięcy, w izbie karnej - 6 miesięcy, wojskowej - do 2 miesięcy; do 2 miesięcy czekają też sędziowie na orzeczenie w sprawach dyscyplinarnych.

W poniedziałek odbyło się doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. To uroczyste posiedzenie, na którym I prezes SN przedstawia sprawozdanie z działalności sądu w zeszłym roku i dzieli się z przedstawicielami najwyższych władz państwowych i prawniczych spostrzeżeniami na temat stanu i przestrzegania prawa w Polsce. Przedstawiciele innych władz również wygłaszają okolicznościowe wystąpienia.

Prezydent Bronisław Komorowski z uznaniem wypowiadał się o pracy i dorobku SN. Jego orzeczenia są potwierdzeniem kunsztu prawniczego sędziów; stanowicie ścisłą elitę polskiego sądownictwa - mówił na zgromadzeniu ogólnym sędziów SN. Według prezydenta w prawie bardziej podoba się prostota niż zawiłość. "Dlatego wyrażam uznanie za przejrzystość uzasadnień, bo tylko prawo zrozumiałe daje poczucie pewności. Sprawna praca SN zapewnia realizację konstytucyjnego prawa obywatela do sądu. To ugruntowuje przekonanie, że demokratyczne państwo prawne pozwala obywatelowi być pewnym prawa do sądu" - podkreślił w wystąpieniu.

Do najważniejszych zeszłorocznych orzeczeń SN Dąbrowski zaliczył uchwały izby cywilnej SN o odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczycieli w związku z odszkodowaniami. "Miały one charakter prokonsumencki. Wydano je na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych. SN krytykował praktykę ubezpieczycieli, którzy nie wypłacają pełnej kwoty ubezpieczenia za naprawę pojazdu" - podkreślił. Inne ważne orzeczenia to, jego zdaniem, uchwała z wykładnią ustawy o spółdzielniach, rozstrzygająca zagadnienie prawne, które dostrzegł Rzecznik Praw Obywatelskich i Prokurator Generalny. Analiza ustawy o spółdzielniach doprowadziła Dąbrowskiego do postulatu, by ustawodawca rozważył zmianę przepisów w tym zakresie.

Poprzednia 123 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.