TKSentencja wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w „sprawie hazardowej”

dyrektywa 98/34| ETS| hazard| Komisja UE| Parlament Europejski| WSA

włącz czytnik
Sentencja wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w „sprawie hazardowej”
Wieże Trybunału Sprawiedliwości UE. Foto: archiwuem ETS

Ponieważ w wielu publikacjach po ogłoszeniu wyroku ETS 19 lipca pojawiły się sprzeczne interpretacje tej sentencji, przedstawiamy obszerne fragmenty rozstrzygnięcia, pochodzące ze strony internetowej Trybunału, nie wdając się w jego egzegezę. [redakcja OK]

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba)

z dnia 19 lipca 2012 r.

[…] W sprawach połączonych C 213/11, C 214/11 i C 217/11

mających za przedmiot wnioski o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (Polska) postanowieniami z dnia 16 listopada 2010 r., które wpłynęły do Trybunału w dniach 9 i 11 maja 2011 r., w postępowaniach:

Fortuna sp. z o.o. (C 213/11), Grand sp. z o.o. (C 214/11), Forta sp. z o.o. (C 217/11)

przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Gdyni,

TRYBUNAŁ (trzecia izba), […] uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 22 marca 2012 r., rozważywszy uwagi przedstawione:

– w imieniu Fortuna sp. z o.o., Grand sp. z o.o. i Forta sp. z o.o. przez K. Budnika, adwokata,

– w imieniu rządu polskiego przez M. Szpunara, B. Majczynę i D. Lutostańską, działających w charakterze pełnomocników,

– w imieniu rządu belgijskiego przez L. Van den Broeck i M. Jacobs, działające w charakterze pełnomocników, wspierane przez P. Vlaemmincka i R. Verbekego, avocaten,

– w imieniu rządu portugalskiego przez L. Ineza Fernandesa i A.P. Barros, działających w charakterze pełnomocników,

– w imieniu Komisji Europejskiej przez G. Zavvosa i K. Herrmann, działających w charakterze pełnomocników,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii, wydaje następujący

Wyrok

1. Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczą wykładni art. 1 pkt 11 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasady dotyczące usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 204, s. 37), ostatnio zmienionej dyrektywą Rady 2006/96/WE z dnia 20 listopada 2006 r. (Dz.U. L 363, s. 81) (zwanej dalej „dyrektywą 98/34”).

Poprzednia 1234 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.