TKTK: Ograniczenie odpowiedzialności SP za szkody wyrządzone przez bobry - niezgodne z konstytucją

bobry| gospodarstwo leśne| grupa relewantna| Marek Kotlinowski| odpowiedzialność za szkody| skarb państwa| Zbigniew Cieślak

włącz czytnik
TK: Ograniczenie odpowiedzialności SP za szkody wyrządzone przez bobry - niezgodne z konstytucją
Drzewo uszkodzone przez bobry w okolicy Miastka. Foto: Nadine Klose, Wikimedia commons

Ograniczenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez bobry do szkód powstałych wyłącznie w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim, jest niezgodne z konstytucją.

3 lipca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Pile Wydział I Cywilny Odwoławczy dotyczące odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez bobry.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 126 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie, w jakim ogranicza odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez bobry do szkód powstałych wyłącznie w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 oraz art. 64 ust. 2 konstytucji.

W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie.

Przedmiotem pytania prawnego jest kontrola zgodności z konstytucją jednego z przepisów ustalających zasady ponoszenia odpowiedzialności przez Skarb Państwa za szkody wyrządzone przez bobry - zwierzęta objęte ochroną gatunkową. Z art. 126 ust. 1 pkt 5 ustawy z 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody wynika, że Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez bobry tylko w określonych rodzajach dóbr: gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Problem konstytucyjny postawiony w pytaniu prawnym dotyczy dopuszczalności uznania za grupę relewantną (istotną)  te podmioty, w dobrach których doszło do wyrządzenia szkód przez bobry. W przypadku stwierdzenia, że stanowią one grupę relewantną, zachodzi możliwość, a nawet konieczność oceny zróżnicowań w zakresie uzyskiwania odszkodowania poprzez pryzmat zasady równości wobec prawa, o której mowa w art. 32 ust. 1 konstytucji. Jeżeli jednak podmioty nie stanowią grupy relewantnej, nie zachodzi konieczność zachowania przez prawodawcę konstytucyjnych standardów wynikających z zasady równości. Oba przywołane w pytaniu prawnym wzorce, tj. art. 64 ust. 2 oraz art. 32 ust. 1 konstytucji pozostają ze sobą w zależności. Równa ochrona innych praw majątkowych wynikająca z art. 64 ust. 2 konstytucji jest jednym z przejawów równej ochrony prawnej wynikającej z art. 32 ust. 1 konstytucji.

Poprzednia 123 Następna

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.