TKTK: unieważnienie egzaminu maturalnego jest zgodne z konstytucją

Andrzej Rzepliński| Andrzej Wróbel| egzamin maturalny| kontrola sądowa| Marek Zubik| Mirosław Granat| Okręgowa Komisja Egzaminacyjna| Piotr Tuleja| Teresa Liszcz| Trybunał Konstytucyjny| Wojciech Hermeliński| wynik egzaminu| zdanie odrębne

włącz czytnik
TK: unieważnienie egzaminu maturalnego jest zgodne z konstytucją

Przepis ustawy o systemie oświaty w zakresie, w jakim wyłącza skargę do sądu administracyjnego na unieważnienie egzaminu maturalnego z powodu stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, jest zgodny z konstytucją.

3 czerwca 2015 r. i 22 czerwca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał w pełnym składzie połączone skargi konstytucyjne M. Ł., P. K., M. G., M. K., D. D., P. K., P. P., M. K., K. H., D. S., M. Z., A. W., B. P., P. W., K. W., B. S., B. S., A. R dotyczące egzaminu maturalnego (unieważnienie egzaminu).

W wyroku z 22 czerwca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 9c ust. 2a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie, w jakim wyłącza skargę do sądu administracyjnego na unieważnienie egzaminu maturalnego z powodu stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, jest zgodny z art. 45 ust. 1 konstytucji.

Ponadto Trybunał Konstytucyjny postanowił umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Zdanie odrębne do wyroku zgłosili sędziowie TK: Wojciech Hermeliński, Teresa Liszcz,

Piotr Tuleja, Andrzej Wróbel i Marek Zubik.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że problem konstytucyjny dotyczył braku sądowej kontroli unieważnienia egzaminu maturalnego przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (dalej – OKE) ze względu na niesamodzielność rozwiązywania pracy stwierdzoną podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych. Przeprowadzenie kontroli konstytucyjności skarżonego art. 9c ust. 2a ustawy z perspektywy naruszenia prawa do sądu wymagało uprzedniego wyjaśnienia instytucji unieważnienia egzaminu maturalnego z powodu stwierdzenia niesamodzielności rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych.

Sprawa będąca przedmiotem orzekania dotyczyła wyłącznie sytuacji określonej przez art. 9 c ust. 2a ustawy o systemie oświaty i § 99 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN, a więc stanu, w którym unieważnienie egzaminu nastąpiło z powodu niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego zadań z arkusza egzaminacyjnego, stwierdzonego ex post przez egzaminatora i właściwe organy egzaminacyjne. Trybunał nie zajmował się unieważnieniem egzaminu maturalnego jako takim.

Poprzednia 123 Następna

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.