PaństwoCoraz więcej wniosków o status uchodźcy w Polsce

Afganistan| Armenia| Gruzja| Irak| pobyt tolerowany| Rosja| Syria| Tadżykistan| uchodźcy| Urząd do Spraw Cudzoziemców

włącz czytnik
Coraz więcej wniosków o status uchodźcy w Polsce

Od początku roku szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydał 5774 decyzje, o 32 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (4382 w pierwszej połowie 2014 roku). Status uchodźcy uzyskało jednak tylko 117 osób.

Z informacji urzędu wynika, że największy procentowy wzrost liczby wniosków dotyczył obywateli Syrii – czterokrotne zwiększenie w stosunku do ubiegłego roku. Status uchodźcy uzyskało 30 Syryjczyków.

Dominują wnioski o status uchodźcy

Do końca pierwszej połowy 2015 roku 5302 osoby wystąpiły o nadanie statusu uchodźcy, w tym 406 w ramach wznowienia postępowania. Wśród petentów najwięcej było obywateli Federacji Rosyjskiej (2774) i Ukrainy (1523), którzy łącznie stanowili ponad 81proc. wnioskodawców. Z pośród pozostałych narodowości dominują Gruzini (249 osób, 5 proc. ogółu wniosków), Syryjczycy (225 osób, 4 proc.) oraz Tadżykowie (142 osoby, 3 proc.).

Urząd do Spraw Cudzoziemców odnotował siedemnastoprocentowy wzrost łącznej liczby wniosków, największy dotyczył – procentowo – obywateli Syrii (czterokrotne zwiększenie próśb o nadanie statutu uchodźcy, z 60 do 225). O 37 proc. zwiększyła się liczba wniosków od obywateli Ukrainy, a o 11 proc. od Rosjan. O 30 proc. spadła natomiast liczba wniosków obywateli Gruzji (z 354 do 249).

Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że decyzje dotyczyły zarówno udzielenia ochrony, nadania statusu uchodźcy, udzielenia ochrony uzupełniającej oraz pobytu tolerowanego. Porównując pierwsze półrocze 2015 roku z analogicznym okresem w roku ubiegłym, odnotowano wzrost łącznej liczby wydanych decyzji.

Najwięcej uchodźców z Syrii

Spośród wydanych 117 decyzji o nadaniu statusu uchodźcy najwięcej uzyskali obywatele Syrii - 30 osób, co stanowi 26 proc. ogółu decyzji. Spośród obywateli innych krajów, najwięcej statusów uchodźców przyznano Egipcjanom (13 proc.) i Irakijczykom (14 proc.). Ochrony uzupełniającej, łącznie 102 decyzje, udzielono głównie Rosjanom (66 osób, 65 proc. ogółu), Irakijczykom (20 proc.) i Afgańczykom (6 proc.). Pobyt tolerowany przyznano 65 obywatelom Federacji Rosyjskiej (74 proc. z ogólnej liczby 88 decyzji), 9 Ormianom (10 proc.) i 6 Gruzinom (7 proc.).
Lex.pl

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.