PaństwoDziennikarze ukarani za artykuł o władzach publicznej spółki

Art. 212 kk| HFPC| Komisja Likwidacyjna WSI| minister skarbu| zniesławienie

włącz czytnik
Dziennikarze ukarani za artykuł o władzach publicznej spółki

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa wydał 14 lutego br. wyrok w sprawie Wojciecha C. i Tomasza B., którzy zarzucili  w trzech artykułach z maja i czerwca 2008 r. dla nieistniejącego już „Dziennika” m.in. niegospodarność ówczesnym władzom publicznej spółki N.

Oskarżyciel prywatny W. (były szef Komisji Likwidacyjnej WSI) od 2006 r. do 2008 r. pełnił funkcję członka zarządu spółki N. Firma ta specjalizuje się, w ramach posiadanej koncesji, w świadczeniu usług ochrony mienia i osób fizycznych oraz ochrony przeciwpożarowej. W maju 2008 r. Rada Nadzorcza spółki, mimo wcześniej udzielonego zarządowi absolutorium za rok 2007, bez podania przyczyn, podjęła uchwałę o odwołaniu W. ze stanowiska przed upływem kadencji, na którą wcześniej został ponownie powołany. W spornych artykułach dziennikarze zarzucali oskarżycielowi, a także innemu członkowi zarządu - T. niegospodarność, trwonienie majątku spółki przez m.in. zagwarantowanie sobie ogromnych odpraw (400 tys. zł.), przyznanie sobie nagród finansowych dzień przed odwołaniem ze stanowiska, nepotyzm w zatrudnianiu kadr etc.
Dziennikarze pisali również, że w sprawie interweniował m.in. Minister Skarbu, nakazując wstrzymanie wysokich odpraw (w sumie miały one wynosić więcej niż roczny zysk spółki).

Sąd skazał dziennikarzy za zniesławienie do którego doszło w drodze napisania powyższych artykułów prasowych. Od części zarzutów wynikających z treści artykułów dziennikarze zostali uniewinnieni. Sąd uznał, że przestępstwa zostały popełnione w zbiegu i wymierzył  kary na podstawie art. 212 par. 1 i 2 k.k. w zw. z art. 91 par 1 k.k. w postaci grzywny wysokości 200 stawek dziennych po 25 złotych od każdego z oskarżonych, oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez jednokrotną publikację sentencji w Dzienniku Gazecie Prawnej. Sąd zasądził także od oskarżonych zryczałtowane koszty procesu na rzecz oskarżyciela prywatnego w kwocie po 150 zł oraz kosztów procesu na rzecz Skarbu Państwa po 500 zł.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka uczestniczyła w tej sprawie jako przedstawiciel społeczny.

Lex.pl

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.