Państwo



ETPC: Brak efektywnego postępowania sądowego w Polsce w sprawie śmierci w areszcie

areszt śledczy| ETPC| HFPC| opieka medyczna| Paweł Osik| przedawnienie| tymczasowe aresztowanie

włącz czytnik
ETPC: Brak efektywnego postępowania sądowego w Polsce w sprawie śmierci w areszcie

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał decyzję w sprawie P. przeciwko Polsce. Skargę wniosła matka, której córka zmarła w areszcie śledczym.

Córka pani P. trafiła pod koniec 2003 r. do aresztu śledczego. Rodzina informowała administrację aresztu o jej problemach zdrowotnych. Ich uwagi nie zostały wzięte pod uwagę i kilka dni po umieszczeniu w areszcie córka skarżącej została w ciężkim stanie przetransportowana do szpitala. Niedługo potem zmarła. Przed sądami krajowymi prowadzone było postępowanie karne przeciwko lekarzowi, który pracował w areszcie, jednak zostało umorzone w grudniu 2013 r. w wyniku przedawnienia karalności.

W skardze do ETPC skarżąca zarzuciła, że władze polskie naruszyły prawo do życia (art. 2 Konwencji), gdyż nie dopełniły obowiązku zapewnienia właściwej opieki medycznej w trakcie pozbawienia jej córki wolności. Ponadto skarżąca zarzuciła również naruszenie standardów proceduralnych, ponieważ nie przeprowadzono szybkiego i efektywnego postępowania sądowego, aby ustalić przyczyny śmierci kobiety i pociągnąć odpowiednie osoby do odpowiedzialności karnej.

„To kolejna ze spraw objętych Programem Spraw Precedensowych dotyczących problemów osób pozbawionych wolności, w tym ochrony ich prawa do życia i adekwatnej opieki medycznej. Jednak długość prowadzonego postępowania w tej sprawie pokazuje szczególny problem polskiego wymiaru sprawiedliwości” – mówi Katarzyna Wiśniewska, prawniczka HFPC. Na prośbę HFPC skarżącą reprezentowali pro bono adw. Mikołaj Pietrzak i adw. Paweł Osik z Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy.

Rząd polski złożył przed ETPC jednostronną deklarację o dopuszczeniu się w stosunku do córki skarżącej traktowania sprzecznego z art. 2 Konwencji. Rząd przyznał, że nie zapewniono córce skarżącej adekwatnej opieki medycznej w trakcie jej pozbawienia wolności. Ponadto rząd przyznał, że naruszono art. 2 Konwencji poprzez niezapewnienie szybkiego i efektywnego postępowania dotyczącego śmierci córki P. Strona rządowa zobowiązała się do wypłaty skarżącej sumy 15 tys. euro.

„Decyzja ETPC podkreśla potrzebę zapewnienia osobom pozbawionym wolności w Polsce systemu adekwatnej opieki medycznej” – stwierdza adw. Paweł Osik z kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy.

„Mam nadzieję, że ta decyzja ETPC przyczyni się do wypracowania w naszym kraju takich rozwiązań systemowych, które zapobiegną w przyszłości zarzutom naruszenia przez Polskę proceduralnego aspektu  prawa do życia. Efektywne i szybkie wyjaśnienie okoliczności śmierci osób pozbawionych wolności musi być postrzegane jako jeden z wyznaczników państwa praworządnego, spełniającego standardy ochrony praw człowieka” – podsumowuje adw. Mikołaj Pietrzak.

Poprzednia 12 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.