PaństwoKomisja Wenecka wróci do spraw polskich

włącz czytnik
Komisja Wenecka wróci do spraw polskich
Sesja plenarna Komisji Weneckiej w październiku 2015 r.

Na 107 Sesji Plenarnej Komisji Weneckiej, która odbędzie się 10 i 11 czerwca w Wenecji, Komisja powróci do spraw polskich w dwóch wymiarach.

W 9 punkcie porządku dziennego zapowiedziano, że Komisja wysłucha informacji o skutkach przedstawienia Polsce Opinii (avis) o wydarzeniach związanych z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym z 25 czerwca 2015

Na sesji plenarnej w 10 punkcie porządku dziennego zaplanowano też dokonanie zostanie przeglądu przyjętych przez polski parlament ustaw o policji oraz innych ustaw, mających wpływ na prawa podstawowe.

Wcześniej, 9 czerwca specjalna podkomisja przygotować ma projekt zaleceń (avis), które zostaną przyjęte na posiedzeniu plenarnym KW.

Ponadto zapowiedziano już, że wobec nieodnowienia przez rząd polski prof. Hannie Suchockiej, od wielu lat zasiadającej w KW jako przedstawicielka naszego kraju, mandatu członka KW i jej wiceprzewodniczącej, tzw. Komitet Mędrców (Bartole, Gonzalez Oropeza i Scholsem) ma zaproponować kandydata, który zająłby zwolnione przez H. Suchocką miejsce..

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.