TKUstawa o TK: czy MSZ okłamał Komisję Wenecką?

Komisja Wenecka| MSZ| ustawa o Trybunale Konstytucyjnym| Witold Waszczykowski

włącz czytnik
Ustawa o TK: czy MSZ okłamał Komisję Wenecką?
Siedziba Rady Europy

23 grudnia w mediach pojawiła się informacja, że min. Witold Waszczykowski wystąpił do Komisji Weneckiej z prośbą o opinię dotyczącą ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Jego rzecznik powiadomił opinię publiczną, że minister sprawa zagranicznych wystąpił o opinię w sprawie Trybunału Konstytucyjnego do Komisji Weneckiej. Pompatyczny komunikat powiadamia nas:

 

W związku z pracami nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski wystąpił do organu doradczego Rady Europy, jakim jest Europejska Komisja na rzecz Demokracji poprzez Prawo, znana również jako Komisja Wenecka, z prośbą o opinię na temat zagadnień prawnych będących przedmiotem prac nad nowelizacją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
Minister Spraw Zagranicznych wskazuje w swym wystąpieniu, że zaistniałe kontrowersje polityczne wokół Trybunału ujawniły nie tylko wątpliwości interpretacyjne co do sformułowań obowiązującej obecnie ustawy o TK, ale również brak mechanizmów prawnych pozwalających rozwiązywać skomplikowane zagadnienia, jakie ostatnio ujawniły się w praktyce orzeczniczej Trybunału. W związku z tym zgłoszone zostały poselskie projekty nowelizacji ustawy. Minister Witold Waszczykowski zwraca się zatem do Komisji Weneckiej z wnioskiem o wyrażenie opinii na temat zaproponowanych przez Sejm rozwiązań prawnych w przekonaniu, że Trybunał Konstytucyjny jest jednym z ważnych elementów ładu instytucjonalnego Rzeczpospolitej i należy jak najszybciej zakończyć narosłe wokół niego kontrowersje. Minister jest głęboko przekonany, że międzynarodowy prestiż Komisji Weneckiej oraz jej profesjonalizm pozwolą na dokonanie obiektywnej oceny zagadnień prawnych będących przedmiotem wniosku.

 

 

Komisja Wenecka jest ciałem doradczym Rady Europy w sprawach konstytucyjnych.

Media podchwyciły ten przekaz, nie wdając się w jego treść. A wystarczy przecież skonfrontować go z informacją na stronach internetowych Komisji Weneckiej, która podaje w językach obcych, m. in po angielsku:

„Request for opinion – POLAND
23/12/2015
Strasbourg, Warsaw - Today, the Minister of Foreign Affairs of Poland Mr Witold Waszczykowski, on behalf of the Polish government, requested the Venice Commission’s opinion on “ the constitutional issues addressed in the two proposals for the legislation amending the Act on the Constitutional Court of 25 June 2015. Both instruments were introduced into the agenda by the Polish Parliament by two groups of MPs, respectively on 2 and 15 December 2015 (Parliamentary Text Nos. 129 and 122)".

A zatem z tej informacji wynika tylko – i aż tyle, że do zaopiniowania zostały przekazane druki sejmowe: nr 129 – projekt grupy Kukiz' 15 i nr 122 – projekt poselski skierowany do I czytania.

Natomiast z komunikatu MSZ ani z informacji KW nie wynika, aby Komisji Weneckiej został przekazany do zaopiniowania tekst projektu z poprawkami zgłoszonymi i przyjętymi w drugim czytaniu (druk 144), znacznie bardziej radykalnymi niż to, co się znajduje w druku 122, ani ostateczny tekst ustawy uchwalonej przez Sejm 22 grudnia 2015 r. i Senat 23 grudnia 2015 r., przekazany już prezydentowi do podpisu.

A zatem Komisję Wenecką bezczelnie, wygląda to, wprowadzono w błąd, bo prosi się ją o opinię o dokumentach nieaktualnych. Chyba, że minister nie wie, że ustawa już czeka na podpis prezydenta. Ale czy wtedy nie wiedziałby, że 22 grudnia wziął udział w głosowaniu nr. 68?

Piotr Rachtan

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze


kolumb21 | 27-12-15 19:03
I moje pytanie; co teraz?

w7 | 28-12-15 15:29
Jak rozumiem pomysł, że Komisja Wenecka nie ma jeszcze aktualnych informacji na stronie w czasie świąt nie przemknęła panu redaktorowi przez myśl?
Od Redaktora: W poniedziałek poświąteczny redaktor też nie znalazł informacji, by przesłano cos więcej. Ukłony. Piotr Rachtan

wisław | 30-12-15 09:55
Podane w artykule tezy są jednak nieprawdziwe (MSZ zdementowała je już 2 dni temu). Panie Piotrze, rzetelność dziennikarska nakazywałaby dopisać sprostowanie, prawda?

Cytat z wyborcza.pl:

"Zapytaliśmy dziś MSZ, który konkretnie projekt otrzymała Komisja. W odpowiedzi otrzymaliśmy oficjalny komunikat, z którego wynika, że do Komisji posłano wniosek bez załączników, bo trwał jeszcze proces legislacyjny. Dopiero teraz MSZ przetłumaczy przyjętą ustawę, już po poprawkach i prześle ją Komisji."

Od Redaktora: Szanowny Panie wisławie (Wiesławie?). Rzetelność dziennikarska kazała zacytować komunikat MSZ, którego najistotniejszy fragment brzmiał:
"Minister Witold Waszczykowski zwraca się zatem do Komisji Weneckiej z wnioskiem o wyrażenie opinii na temat zaproponowanych przez Sejm rozwiązań prawnych w przekonaniu".
Jeśli więc "zwraca się" - to z czymś, co przekazuje, a nie co dopiero przetłumaczy (nie wiadomo, kiedy) jak się zakończy proces legislacyjny. Nie musiał się spieszyć z gołym wnioskiem do KW, ani z komunikatem, skoro prace legislacyjne nie były zakończone.